5/29/2017

Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

S'ha convocat sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per al proper dia dimarts 30/5/2017, a les 19:00 hores. 

ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió núm. 4/2017, de 26-4-2017. 

2. Aprovació, si escau, de la proposta d'exclusió d'un licitador proposada per la Mesa de Contractació corresponent a la licitació del contracte d'arrendament amb opció de compra de la nau ubicada al carrer emprenedors, polígon industrial del Molló, parcel·la 8 de Móra la Nova.

3. Presa de coneixement i ratificació de decrets de Presidència. 

4. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local. 

5. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, II: Altres informacions. 

6. Precs i preguntes.