5/11/2017

L'ACA aprova quatre línies de subvenció i diversos acords que comportaran l'activació d'obres per valor de 58 milions d'eurosConsell
Sessió del consell d'administració celebrada aquest dimecres.
El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat aquest dimecres una quinzena de convenis que comportaran l'activació d'obres per valor de 58 milions d'euros en diverses actuacions del cicle integral de l'aigua. Després d'un període de sis anys, marcat per la contenció obligada de la despesa, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha afirmat que "l'agència es torna a activar amb l'impuls d'obres per valor de 58 milions després d'un esforç ingent en retornar el 80% del deute i esdevé un dels principals motors d'inversió pública en el conjunt de la Generalitat i del país".
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat ha volgut posar en valor el potencial que això suposa i ha remarcat que "estem en el punt d'inflexió en un dels àmbits del Govern on probablement tenim major autogovern i capacitat real per fer coses des de i per a Catalunya".
 
S'han aprovat convenis per executar obres amb un valor de 14 milions d'euros, entre els que destaquen l'execució de les obres d'ampliació i millora de Vilafranca del Penedès (10,7 milions d'euros), les millores en la depuradora de Sitges (1,5 milions d'euros) i l'actuació destinada a substituir el tram final dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de Sant Sadurní d'Anoia (1,5 milions d'euros).
 
També s'han impulsat acords que permetran finançar la redacció de diversos convenis centrats en les millores del sanejament a Lloret de Mar, Roses, Castell-Platja d'Aro, Tossa de Mar, Empuriabrava, Palamós, Aldover, Xerta, els nuclis dels Eucaliptus i Santa Bàrbara,  així com també la redacció d'estudis per analitzar les alternatives de sanejament en alta d'urbanitzacions al municipi de Vandellós i Hospitalet de l'Infant i l'ampliació de la depuradora de Deltebre.
 
Finalment, també s'ha aprovat el conveni que servirà perquè l'ACA i l'Ajuntament de Martorell fixin les millores per recuperar la capacitat hidràulica i ambiental dels espais fluvials del riu Anoia al seu pas per la ciutat del Baix Llobregat.
 
Noves línies d'ajuts
 
El consell d'administració d'aquest dimecres també ha aprovat quatre línies d'ajuts en diversos àmbits del cicle integral de l'aigua, amb una aportació total de 6,4 milions d'euros.
 
Amb una dotació de 3,9 milions d'euros entre 2017 i 2019, l'agència durà a terme una convocatòria de subvencions d'actuacions de protecció enfront d'avingudes que beneficiin àmbits urbans i tinguin per objecte col·laborar en l'adopció de mesures que redueixin el risc de danys per inundacions d'origen fluvial, que són aquelles que es deriven del desbordament de les lleres. El finançament aportat per l'ACA oscil·larà entre un  60% i 80% del cost total, en funció de la població censada de l'ens beneficiari, amb un màxim de 400.000 euros per sol·licitud i municipi.
 
Seran subvencionables les actuacions que recuperin el comportament natural de zones inundables i dels seus valors ambientals associats, la construcció d'estructures de protecció (el més naturalitzades possibles), la creació de zones controlades de laminació d'avingudes, l'estabilització de marges i lleres en zones susceptibles d'afecció per avingudes a béns o persones i la reparació d'estructures de protecció o de correcció hidrològica.
 
Nous ajuts per municipis amb problemes de subministrament
 
En el consell d'enguany també s'ha aprovat una nova línia d'ajuts de 300.000 per cofinançar els costos de subministrament en camions cisterna l'execució de petites obres d'abastament. Es podran acollir en aquesta línia d'ajuts els costos contrets entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2017.
 
Una altra de la línia d'ajuts aprovada en el consell d'administració és la de subvencions adreçades als ens locals per instal·lar comptadors d'aigua en alta. Es destinarà 1,5 milions d'euros entre 2016 i 2020 amb l'objectiu de millorar el control de cabals subministrats en alta, la implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurats, i adquisició del software de tractament de les dades, entre d'altres. L'import màxim subvencionable per municipi serà de 15.000 euros.
 
La darrera de les línies d'ajuts aprovades aquest dimecres es centra en la instal·lació d'elements per quantificar els sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament en baixa, que s'acostumen a produir en situacions d'intenses pluges. Aquesta ordre de subvencions pretén, doncs, quantificar el cabal d'aigua que vessa al medi i poder així definir les mesures correctores corresponents.
 
Es destinarà un total de 700.000 euros durant el període comprès entre el 2016 i el 2020, assignant inicialment 50.000 euros per al període 2016-17; 200.000 per al 2018; 250.000 per al 2019 i 200.000 euros per a l'any 2020. Els ajuntaments que es vulguin acollir aquests ajusts hauran de presentar la petició i la documentació de referència fins el 31 de març de l'anualitat següent, amb l'excepció de les subvencions per a les despeses dutes a terme durant el 2016, que es poden presentar fins el 30 de setembre de 2017.