5/19/2017

INCLOUEN EL MONTSIÀ EN UN PROJECTE DE RECERCA EUROPEU QUE VOL PROPOSAR MESURES PER FRENAR LA DESACCELERACIÓ ECONÒMICA DE LES ZONES PERIFÈRIQUES

La comarca del Montsià formarà part d'un projecte de recerca europeu que vol desenvolupar estratègies per revertir els efectes de "marginalització" de les zones perifèriques interiors (Inner Periphery) proposant-hi, entre d'altres, l'aplicació de polítiques de cohesió de la Unió Europea.

El projecte el lidera i coordina el Grup de Recerca Local Sustainability, que pertany a l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València (IIDL-UV). Ha estat precisament la IIDL-UV qui ha triat el Montsià com a cas d'estudi en el marc d'aquest projecte de recerca europeu.

L'IIDL-UV ha considerat que la comarca ebrenca encaixa en el concepte d'Inner Periphery, amb el qual es defineixen aquells territoris que pateixen processos i cicles evolutius que les mantenen desconnectades de les xarxes i dels centres de poder i en una situació d'estancament de l'economia i la qualitat de vida dels seus habitants.

Entre els aspectes més concrets que han portat l'IIDL-UV a triar el Montsià hi ha la debilitat del mercat de treball local per la manca de xarxes empresarials i el declivi d'activitats industrials anteriors. També s'ha tingut en compte, per exemple, la dependència comarcal de les indústries tradicionals i els problemes o disfuncions que genera el fet de ser una comarca fronterera entre Catalunya i el País Valencià.

Ara, en el marc del projecte s'analitzaran aspectes com la proximitat del territori als centres regionals, el potencial econòmic, la proximitat als Serveis d'Interès General i els processos de minva sòcioeconòmica per la pèrdua de població i activitats econòmiques.

L'objectiu final és "proposar orientacions per als prenedors de decisions i altres actors implicats a l'hora de proposar polítiques i estratègies per assolir un desenvolupament més sostenible i durable".

Juntament amb la comarca del Montsià, també s'estudiaran 6 territoris d'Alemanya, Àustria, Itàlia, Suècia, Hongria i Polònia. Aquests són els països on estan ubicades les altres institucions que treballen amb l'IIDL-UV en aquest projecte.

Aquests socis són el centre Nordregio de Suècia; el Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) d'Itàlia; el Research Institute for Regional amd Urban development gGmbH d'Alemanya; el Centre for Economic amb Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences d'Homgria; el Federal Institute for Less-Favoured amb Mountainous Areas d'Àustria; el TCP International GmbH d'Alemanya i la Universitat de Lodz a Polònia.

Aquest projecte és finançat pel programa European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON), una organització europea de referència en les anàlisis de les dinàmiques territorials i en el disseny de polítiques de cohesió territorial i un desenvolupament harmònic del territori europeu.


Montsià Actiu és un projecte de desenvolupament econòmic local impulsat en cooperació  pel Consell Comarcal del Montsià, els ajuntaments d'Amposta, Alcanar, Freginals, La Galera, la Sénia, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Jaume d'Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Ulldecona i l'EMD dels Muntells. El projecte rep el suport i el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant el projecte "Treball a les 7 comarques". L'objectiu del projecte és donar suport a la dinamització econòmica del Montsià per generar riquesa i llocs de treball mitjançant la potenciació dels recursos endògens i la cooperació pública i privada per millorar les condicions de vida de la població.