5/25/2017

Governació publica les resolucions del Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2017LA consellera de Governació ha visitat l'Espluga de Francolí

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les resolucions de distribució de 2017 del Fons de Cooperació Local de Catalunya, que regula la participació de les administracions locals en els ingressos de la Generalitat.

 

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,Meritxell Borràs, ha explicat durant una visita a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) que es destinarà un total de 124.618.110 euros a municipis, a l'Aran, als consells comarcals i a les entitats municipals descentralitzades. Aquests fons estan pensats per al  finançar globalment l'activitat de les administracions, i es podran destinar a despeses i inversions.


La consellera ha recordat que "en els anys més durs de la crisi, malgrat que no s'ha pogut destinar al món local tota la inversió que s'hauria volgut, s'hi han continuat fent aportacions com per exemple aquest Fons de Cooperació Local".  Al mateix temps, ha apuntat la consellera, s'ha treballat per reduir el deute amb els ajuntaments i ha remarcat que en dotze mesos el deute anterior a un any "s'ha reduït en un 82% i hem passat de 320 milions d'euros a 58".  

 

"Som conscients que els ajuntaments catalans han aguantat molt durant els darrers anys i ara ens cal assumir un nou compromís amb el món local", ha anunciat la consellera. "Per això, de cara el 2018 cal un nou pla d'inversions que sigui útil, realista i que respongui a la Catalunya asimètrica. El pla hauria de ser d'un mínim de 150 milions d'euros", ha assegurat.

 

 

Distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2017

 

Municipis

86.090.385,27

Consell General d'Aran i consells comarcals

38.165.521,86

Entitats municipals descentralitzades

362.203,33

TOTAL

124.618.110,46

 

 

 

La distribució territorial del Fons és la següent:

 

 

Servei territorial

Municipis

Aran i comarques

EMD

Alt Pirineu i Aran

4.222.299,05 €

4.560.684,00 €

180.552,29 €

Barcelona

32.511.721,88 €

9.256.767,51 €

34.201,78 €

Catalunya Central

11.269.198,74 €

5.134.085,04 €

20.656,63 €

Girona

15.359.014,44 €

6.078.522,60 €

14.633,23 €

Lleida

8.713.979,13 €

4.936.077,89 €

52.976,72 €

Tarragona

9.952.181,63 €

5.023.063,86 €

5.516,53 €

Terres de l'Ebre

4.061.990,40 €

3.176.320,96 €

53.666,15 €

Total:

86.090.385,27 €

38.165.521,86 €

362.203,33 €

 

 

Pel que fa als municipis, el Fons es reparteix d'acord amb criteris de població, estructura dels nuclis, despesa associada a la capitalitat comarcal i despesa per a la gestió del territori. En el cas de l'Aran i dels consells comarcals, a banda d'una part fixa, que perceben anualment, també s'inclou una aportació complementària determinada en base als criteris variables fixats per llei, relacionats amb la població, la superfície territorial o el número de municipis, entre d'altres. Per primera vegada, aquesta partida inclou la nova comarca del Moianès.

 

Aquest Fons és una transferència destinada a finançar globalment l'activitat de les administracions locals, que el poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions. El Fons de cooperació local està regulat per l'article 219.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que en determina també el caràcter incondicional i estableix que s'ha de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat.

 

La dotació, els criteris i la distribució del Fons es regulen a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'exercici corresponent.