5/05/2017

Es duu a terme la segona fase d'injecció de sediments al riu Ebre per buscar solucions per evitar la regressió i subsidència del seu delta


Imatges dels treballs


Aquesta setmana s'està duent a terme una prova d'injecció de sediments, dividida en dues fases, al riu Ebre. El dimecres, 3 de maig, es van iniciar els treballs amb la injecció d'unes 40 tones de sorra al riu Ebre, amb un cabal proper a 600 m3/s. La prova es repetirà aquest divendres a Benifallet amb un volum de sediment i un cabal circulant de 200 m3/s. A banda de la injecció de sediment, es fa un seguiment de l'evolució de la terbolesa del riu mitjançant mostrejos al riu i imatges registrades mitjançant drons.

 

Aquestes proves serviran per calibrar un model de transport de sediments que s'està desenvolupant amb l'objectiu de dissenyar i analitzar la viabilitat de diferents alternatives d'aportació de sediments des de l'embassament de Riba-roja per mitigar els impactes sobre el delta de l'Ebre, donada la seva subsidència natural i els models de pujada del nivell del mar.

 

El model de transport de sediments també contempla la possibilitat d'injectar sediments de la planta potabilitzadora del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) directament als canals de reg, i s'ha calibrat mitjançant la realització de dues proves d'injecció realitzades durant l'any 2016. S'ha analitzat la qualitat d'aquests sediments, i s'ha comprovat que és bona i que és viable mitjançant injeccions controlades als canals de reg.

 

Aquest model l'està desenvolupant la Universitat de Córdoba dins el marc del projecte europeu LIFE EbroAdmiclim. Aquesta iniciativa planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al delta de l'Ebre, mitjançant un enfocament de gestió integrada de l'aigua, del sediment i dels hàbitats (arrossars i zones humides). Les principals accions pilot d'adaptació estan orientades a l'aportació de sediment del riu Ebre cap al delta. L'objectiu és demostrar la viabilitat de restaurar el flux de sediment de forma permanent, tant des d'una planta potabilitzadora d'aigua de l'Ebre (CAT) com des dels embassaments del tram final del riu, pel que es requereix en primer lloc disposar d'una bona avaluació de la capacitat del transport del riu i dels canals.

 

Els resultats serviran per establir les directius d'un pla d'adaptació i mitigació del Delta de l'Ebre, que desenvolupa l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

 

Aquest projecte està liderat per l'IRTA, i hi participa l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consorci d'Aigües de Tarragona i els regants del marge esquerra del delta. L'ACA ha signat un conveni amb l'IRTA per analitzar quins serien els cabals de crescuda que caldria realitzar per transportar aquests sediments i poder establir uns cabals generadors adequats que complementin el règim de cabals ecològics al tram final del riu Ebre.