5/12/2017

Ercros referma la seva col·laboració amb l'escola bressol de Flix i el Pla de gestió de Sebes 

 

 

El director de la fàbrica de Flix d'Ercros, Jaime Molina, i l'alcalde de Flix, Marc Mur, han signat avui la pròrroga del conveni pel qual Ercros realitza una aportació econòmica de 34.889 euros a l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2017. D'aquesta quantitat, 1.264 euros es destinaran a contribuir al bon funcionament de l'escola bressol municipal; 14.425 euros, al Pla de gestió de Sebes; i els 19.200 euros restants, a la liquidació provisional del impost de construccions, instal·lacions i obres menors i a satisfer la taxa d'obertura d'establiment.

 

Des de la seva implantació a Flix, l'any 1897, la interacció entre Ercros i la població de Flix, a través del seu Ajuntament, en diferents activitats i àmbits al llarg de la historia ha estat molt intensa. Aquesta estreta col·laboració ha donat lloc a la signatura de diferents convenis que s'han anat renovant i actualitzant al llarg dels anys.

 

A més de contribuir al finançament del Pla de gestió de Sebes, Ercros forma part de la comissió de seguiment d'aquest pla, junt amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Territori i Paisatge, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Grup Natura Freixe.