5/02/2017

Endesa posa en funcionament el nou centre de transformació al renovat pont de l'Estat a Tortosa

                            

 

 

 

Endesa ha finalitzat recentment els treballs d'instal·lació d'un nou centre de transformació a Tortosa, al Baix Ebre. L'actuació s'ha realitzat després dels treballs de remodelació del Pont de l'Estat duts a terme pel consistori per tal de millorar l'accessibilitat. L'actuació ha permès integrar la nova infraestructura elèctrica d'última tecnologia amb la renovada estètica de la zona.

Aquest nou centre de transformació està ubicat al mateix carrer Mossèn Josep Forn on es trobava l'antic però a l'altra banda de la vorera, integrat amb l'estructura del nou pont. La reforma ha suposat una reestructuració de les xarxes. En concret, s'han instal·lat 6 noves cel·les encapsulades i una cabina de protecció de transformador, a més d'un nou transformador. Les noves estructures incorporen un gas de característiques especialment aïllants, fet que les fa més segures per a les persones que han de manipular-les i també més robustes de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució.

 

L'actuació ha permès reestructurar les línies existents i dotar al nou centre de 8 sortides de cablejat de baixa tensió per a alimentar els clients del municipi. Amb aquests treballs, els quals han requerit la interrupció del servei durant dues hores, s'ha dotat la instal·lació d'elements d'última tecnologia que la fan més segura i maniobrable, ja que els clients no veuen interromput el seu servei, i que garanteixen una més ràpida resposta en cas d'eventual avaria.

 

L'objectiu d'aquests treballs han estat dobles, per una banda integrar les infraestructures elèctriques a l'espai urbà i, per l'altra, optimitzar la qualitat i continuïtat del servei elèctric a la zona a través de l'actualització i el manteniment dels equipaments elèctrics amb les últimes tecnologies disponibles.