5/02/2017

El Govern aprova la creació de la nova Direcció General del Cos dels Agents Rurals

El Govern ha aprovat avui el Decret de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb el qual es crea la nova Direcció del Cos dels Agents Rurals, que deixa de ser una subdirecció de la Direcció General de Forests, i  es potencien les polítiques forestals i cinegètiques que depenen d'aquesta Direcció General, que passa a anomenar-se Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.  El Decret també inclou, entre d'altres canvis, la reestructuració de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, per enfortir la política marítima del país, i la creació del Servei de d'Estadística i Preus Agroalimentaris. Es desplega, també, i es reforça l'estructura dels Serveis Territorials del DARP a la Catalunya Central.

 
La creació de la Direcció General del Cos d'Agents Rurals respon a la voluntat de reestructurar i enfortir l'organització d'aquest cos, fonamental per al país, que s'encarrega de la vigilància i control en la gestió del medi natural, de la protecció i prevenció integrals del medi ambient i actua de policia administrativa especial. La creació d'aquesta nova Direcció General del CAR és una de els mesures contemplades en el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rural, que el Govern aprovarà en les properes setmanes, i que és resultat del debat intern promogut per la direcció del DARP des del setembre de l'any passat.
 
El Govern també ha nomenat avui Marc Costa com a Director General del Cos dels Agents Rurals. Costa, nascut a Vic l'any 1969, és llicenciat en Dret i Ciències Polítiques, diplomat en Ciències Empresarials i especialitzat en polítiques públiques de seguretat. Professionalment, ha treballat, principalment, en la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.
 
En el marc d'aquesta reestructuració, la Direcció General de Forests, de la qual depenia fins ara el CAR, passa a denominar-se Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. L'objectiu d'aquest canvi és potenciar línies estratègiques com són la gestió forestal sostenible, la prevenció d'incendis forestals, la bioeconomia i el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica.
 
 
 
Impuls a la política marítima del país
 
El Decret aprovat avui inclou també la reestructuració i potenciació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims amb l'objectiu de bastir una política marítima  que doni resposta als reptes de desenvolupar l'economia blava de manera sostenible i harmònica, a través d'una gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l'espai marítim català, incloent-ne la pesca i l'aqüicultura.
 
A partir d'ara, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims comptarà amb la Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura i la nova Subdirecció General de Política Marítima, Control i Formació, a la qual s'adscriu l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, juntament amb un nou Servei de Control i Acció Marítima.
 
Aquesta reestructuració és un pas més en el desenvolupament del Programa de l'acció marítima de la Generalitat, aprovat recentment pel Govern, que preveu el desplegament d'una proposta d'estratègia marítima per a Catalunya. El primer pas va ser la creació del Consell Català de Cogestió Marítima (CCCM) el passat mes de març, el qual -un cop plenament desenvolupat- vetllarà per l'aplicació de la nova estratègia i en farà el reajustament adaptatiu.
 
Paral·lelament, el Govern també ha aprovat avui la creació de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, adscrit a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Aquest òrgan serà un dels puntals del model de gestió pesquera que s'està implantant a Catalunya basat en la cogestió per part de tots els agents implicats, científics, sector pesquer, Administració i organismes vinculats a la protecció del medi ambient, i que parteix d'un principi de coresponsabilitat de tots els actors.
 
L'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar canalitzarà els seguiments i treballs científics i la recollida de dades que serveixin de base per a la gestió, i que faci un assessorament global quant a contingut per permetre la gestió sostenible de les activitats pesqueres i marítimes, a semblança d'altres països i territoris de l'entorn europeu.
 
 
Creació del Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris
 
Amb l'objectiu d'impulsar l'Observatori Agroalimentari de Preus, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació crea el Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris, que formarà part del Gabinet Tècnic del DARP i s'encarregarà de coordinar i desenvolupar estadístiques.
 
L'impuls a l'Observatori Agroalimentari dels Preus és una de les prioritats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i un compromís amb el sector, per oferir més transparència als mercats. El gener passat, el Govern va aprovar el Decret sobre les produccions considerades d'interès estadístic, la qual cosa permetrà conèixer l'evolució dels preus al llarg de tota la cadena i donarà també més transparència al mercat.
 
 
 
Desplegament dels serveis territorials a la Catalunya Central
 
El Decret aprovat avui preveu també el desplegament dels Serveis Territorials del DARP a la Catalunya Central que fins ara estaven assumits pels Serveis Territorials de Barcelona. Concretament, es despleguen tres noves seccions: la de ramaderia i sanitat animal, la de gestió d'ajuts i desenvolupament rural, i la de boscos i recursos forestals.
 
Amb aquest desplegament s'aconseguirà apropar l'Administració als ciutadans d'aquestes comarques i millorar-ne l'atenció i els serveis que se'ls ofereix.