5/24/2017

El departament d'Agricultura actua per a garantir el compliment de la normativa en matèria de traçabilitat, sanitat animal i salut pública

Acreditar la traçabilitat i complir amb els programes de sanitat animal és responsabilitat del propietari dels animals, i l'Administració, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, té l'obligació de garantir que es compleixen tots els requisits sanitaris i de benestar previstos a la normativa, europea, estatal i catalana, per a garantir que no hi ha riscos per a la seguretat alimentària, la salut pública ni la sanitat animal.

 
És obligació de l'Administració competent exigir als propietaris dels animals el compliment de la normativa i actuar davant els casos en què l'animal no està identificat i el propietari tampoc no pot acreditar el seu origen, ni situació sanitària. L'objectiu és evitar que aquests animals suposin un risc sanitari, puguin acabar propagant malalties o entrant en la cadena alimentària sense les garanties necessàries.
 
Aquest és el cas de la vaca procedent d'una explotació de Tortosa (no registrada com a explotació de producció), que no té cap mena d'identificació ni la documentació sobre el seu historial veterinari i situació sanitària. Des del Departament d'Agricultura, com és habitual en aquests casos, es va informar al propietari de la infracció comesa, de la sanció corresponent i de l'actuació prevista per la normativa en cas que no es pogués arribar a acreditar la traçabilitat i identificació de l'animal. En aquesta línia s'està treballant amb el propietari per tal de trobar una solució a la situació.
 
A dia d'avui, però, no només no s'ha pogut acreditar l'estat sanitari, la identificació i procedència de l'animal, sinó que aquest ha estat traslladat, sense autorització, a un Santuari d'animals, amb la qual cosa s'ha forçat una situació que encara complica més la resolució del conflicte.