4/24/2017

Unió de Pagesos reclama a Agricultura reparar la important pèrdua d’ajuts agroambientals en fruita seca per assegurar el futur del sector

Unió de Pagesos adverteix al Departament d'Agricultura que l'aposta pel futur de la fruita seca exigeix reparar la greu pèrdua d'ajudes agroambientals i directes que el sector ha patit en els últims sis anys, i per això li demana que reverteixi aquesta situació. El sindicat recorda que, des del 2011, el sector de l'avellana ha perdut el 53% d'ingressos per ajudes agroambientals, i el de l'ametller, el 20%. A més, el sector de la fruita seca en global ha perdut quasi el 18% en ajudes directes per la pèrdua de l'ajuda directa d'Estat a superfícies.

 

Unió de Pagesos ja ha reclamat aquests darrers anys, i ha traslladat reiteradament tant al Departament com al Ministeri, la necessitat que els cultius de fruita seca, tant avellaner com garrofer i ametller de secà, continuïn disposant de l'ajuda directa d'Estat a superfície de fruita seca de 120,75 euros/ha al qual es van comprometre les administracions el 2003. El sindicat denuncia que la nova ajuda acoblada aprovada el 2015 de 34 euros/ha per a superfícies d'avellaner, garrofer i ametller en secà no compensa l'ajuda d'Estat desapareguda.

 

Pel que fa a l'avellana, el darrer preu cotitzat per la Llotja de Reus, de 1,80 euros la lliura, la situa en el nivell de fa quatre anys, en el qual la pagesia difícilment pot cobrir els costos de producció. A més, aquests costos han passat de 1.687 euros/ha a 2.184 euros/ha en secà, i de 2.233 euros/ha a 3.054 euros/ha en regadiu entre 2003 i 2013. A això, cal afegir la pèrdua del 50% en mesures agroambientals, amb l'aprovació del nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, que finalment no ha estat revertit pel Departament i no s'ha concretat en cap millora, i també la pèrdua de l'ajuda a superfícies de 120,75 euros/ha, establerta el 2004 per a tots els cultius de fruita seca.

 

Quant a l'ametller, en els últims anys, uns preus de mercat prou remuneradors han permès  millorar-ne les plantacions i invertir-hi, sobretot a les zones amb disponibilitat d'aigua de reg. Tot i això, les 33.000 hectàrees d'ametller en secà del país, amb rendiments productius molt baixos, sí que patiran la retallada de les ajudes, tant les agroambientals com les directes.

 

Respecte a la garrofa, que a Catalunya es conrea en més de 20.000 hectàrees, no disposa de cap ajuda agroambiental específica, i també ha perdut l'ajuda d'Estat a superfícies, a més de disposar de preus de mercat de fa 20 anys.

 

El sindicat també ha demanat al Departament posar en marxa l'elaboració de preus objectius i reals de l'avellana, l'ametlla i la garrofa a través de l'Observatori Agroalimentari de Preus, que hauria d'haver començat a funcionar a l'inici de la campanya 2016-2017, el setembre passat, i que Agricultura anuncia per al maig del 2017.

D'altra banda, Unió de Pagesos considera que la tasca del Grup de Treball de la Fruita Seca creat pel Departament a l'octubre ha permès abordar la diagnosi del subsector de l'avellana i dedicar recursos a aspectes concrets per a la millora de la qualitat d'aquesta fruita seca, tot i que els resultats previstos seran a mitjà i llarg termini.