4/12/2017

Sesions sobre coneixexements bàsics de la normativa sociolaboral a la Terra Alta

Per segon any consecutiu, el Consell  Comarcal de la Terra Alta, amb la col·laboració de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, i amb el finançament del Fons Social Europeu, organitza unes sessions informatives sobre Coneixements Bàsics de la normativa sociolaboral.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del servei de primera acollida adreçat a persones estrangeres. Es centra en la transmissió d'aquells coneixements que permetin fer front al món laboral i adquirir les competències laborals i de formació necessàries que l'ajudin a decidir el propi camí professional, per tal que la feina esdevingui un element d'integració a la societat on resideix.

El contingut de les sessions pretén que s'assoleixin les competències següents: 
-          Tenir nocions bàsiques de legislació en l'àmbit sociolaboral
-          Entendre el funcionament del mercat laboral català
-          Saber la diferència entre treball per compte propi i tres per compte d'altre
-          Conèixer els drets i deures bàsics d'una relació laboral
-          Adquirir les capacitats i l'actitud per adaptar-se al lloc de treball
-          Identificar i entendre els riscos que comporten les pràctiques laborals irregulars i les conseqüències que en poden derivar
-          Conèixer les eines per millorar el perfil professional
-          Saber realitzar la recerca de feina més ajustada al propi perfil professional
-          Saber on adreçar-se a l'hora de trobar la informació i l'assessorament necessaris en cada situació laboral concreta
L'aprofitament d'aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document d'eficàcia jurídica i valor probatori que es d'utilitat en els processos d'estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d'autoritzacions de residència) o l'adquisició de la nacionalitat entre d'altres.

Cal remarcar,  que les persones que no reuneixen aquest perfil i estiguin interessades, també es poden inscriure.