4/24/2017

Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

S'ha convocat sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per al proper dia dimecres 26/4/2017, a les 19:00 hores, amb el següent ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió núm. 3/2017, de 29-3-2017. 

2. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i els ajuntaments de la comarca, de regulació de continguts obligacionals mutus que se'n derivaran de la presentació i l'execució de l'actuació titulada: Ribera d'Ebre: camí de Sirga, camí de riu, cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020). 

3. Aprovació de les Bases que han de regir la concessió d'ajuts econòmics en matèria de menjador escolar per motius socioeconòmics i geogràfics a les famílies dels alumnes d'escolarització obligatòria que no tenen dret a la gratuïtat d'aquest servei, en el curs 2017/2018. 

4. Aprovació de les Bases que han de regir la concessió d'ajuts econòmics en matèria de transport escolar per motius socioeconòmics i geogràfics a les famílies dels alumnes d'escolarització obligatòria que no tenen dret a la gratuïtat d'aquest servei, en el curs 2016/2017. 

5. Aprovació de la moció presentada pel PSC-CP al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre relativa a l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM). 

6. Presa de coneixement i ratificació de decrets de Presidència. Pl. Sant Roc, 2 | 43740 MÓRA D'EBRE | T. 977 401 851 | consell@riberaebre.org | www.riberaebre.org Codi R.E.L.C: 8103040003 | CIF: P9300011E 

7. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local.

8. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, II: Altres informacions. 

9. Precs i Preguntes. TERCER. Disposar que per part del secretari de la corporació s'efectuïn i es notifiquin les convocatòries que es deriven de la present.