4/24/2017

L'èxit del curs d'habilitats comunicatives fa que es programi una sessió pràctica per als seus alumnes

Quinze persones de diferents perfils professionals van dur a terme, els dies 10 i 11 d'abril, un curs d'habilitats comunicatives al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, organitzat per l'Àrea de Joventut. La formació, de vuit hores de durada, la va dur a terme l'educador, coach i (trans)formador David Domínguez Arús, i un cop finalitzada els assistents en van fer una molt bona valoració. De fet, davant del seu interès per aprofundir en coneixements d'aquest àmbit i treballar casos pràctics, s'ha proposat una sessió pràctica que es durà a terme aviat.

Comunicar-nos amb qualitat ens facilita la vida

Durant el curs, David Domínguez va insistir en tres aspectes bàsics a treballar en una formació d'aquest tipus: d'una banda, els punts forts i elements que afavoreixen la comunicació (el llenguatge, l'empatia...), i els punts febles i elements que la bloquegen (el no saber escoltar, el soroll...); d'altra banda, la identificació de l'estil comunicatiu d'un mateix per tal de ser-ne conscient i poder-lo millorar i, finalment, tenir en compte algunes pautes i eines útils a l'hora de fer una presentació o un discurs de cara al públic.

I és que les habilitats comunicatives  són una eina bàsica per a la vida en societat. La manera en què portem a terme la comunicació determinarà l'eficàcia del missatge que volem transmetre i que el procés sigui un èxit. Per tant, saber posar paraules a allò que pensem, saber-ho dir, saber escoltar activament  i la comunicació no verbal que acompanya el procés seran una necessitat vital a potenciar pel desenvolupament personal i social de les persones.

Així, l'objectiu d'aquest curs doncs ha estat potenciar les habilitats comunicatives de cadascú, partint del supòsit que saber comunicar-se amb qualitat no és un fet exclusivament innat, sinó que és una habilitat que es pot entrenar, i que tothom pot desenvolupar un procés comunicatiu d'èxit gràcies a diverses tècniques, recursos i una mica de pràctica.