4/26/2017

L'Agència Catalana de l'Aigua posa a informació pública el projecte modificat de la depuradora de Prat de Comte


Edar
Zona on s'ubicarà la depuradora de Prat de Comte.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat a informació pública el projecte modificat de la depuradora i col·lectors en alta de Prat de Comte, a la Terra Alta. Aquest es podrà consultar fins el 19 de maig mitjançant dues vies: de manera presencial a les diverses oficines de l'Agència (les de Barcelona i Tortosa) i a l'Ajuntament de Prat de Comte; i també digitalment a través d'aquest enllaç.
 
Aquest nou projecte, que planteja la construcció d'una depuradora al sud-est del nucli urbà, al costat de la carretera T-333, preveu una capacitat menor de tractament de la planta, atès que la xarxa separativa municipal permet reduir l'aportació d'aigua pluvial o del safareig cap a la instal·lació de tractament.
Així, la depuradora només rebrà les aigües residuals, passant a tenir una capacitat de tractament màxima de 60 m3/dia. Aquest càlcul s'ha fet tenint en compte la població del municipi (tant la permanent com l'estival) i el consum d'aigua mitjà.
 
El projecte que es troba a informació pública, pressupostat en 582.360 euros, també proposa una instal·lació semi coberta, integrant-la així en el seu entorn. Pel que fa al retorn de l'aigua depurada, aquest es farà al barranc de la Xalomera.