4/25/2017

EL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC IMPULSAT PEL CONSELL COMARCAL, ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA, EL SECTOR PRIVAT I LA COMUNITAT EDUCATIVA, PRESENTEN UN DOCUMENT AMB 50 PROGRAMES PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ

El procés participatiu engegat pels dotze ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb el sector privat i la comunitat educativa,  ha donat ja com a resultat una estratègia per implementar accions i metodologies de treball per generar ocupació i esperonar l'economia de la zona.

Tot plegat es concentra en l'Estratègia Territorial Montsià 2026, en la qual s'identifiquen els actors implicats en aquesta tasca d'impuls econòmic; els objectius a complir i el Pla d'acció a implementar.

El Pla d'Acció marca 10 línies estratègiques, amb un total de 50 programes específics. A continuació hi ha enumerades les 10 línies amb alguns dels programes que contemplen:

1.- Ocupació i col·lectius vulnerables: amb el qual es preveuen programes de reinserció laboral per a desocupats de llarga durada, per a joves, per a dones i persones migrades.

2.- Ocupació i perfils mig-alts: amb programes per a la transició al treball i la millora laboral de perfils migs-alts.

3.- Ocupació i atracció d'habitants al territori: amb programes per atraure als joves que han marxat a estudiar o treballar fora.

4.- Nova ocupació, nova empresa: amb programes d'autoocupació, a la intraemprenedoria o per a la creació d'empreses d'inserció laboral.

5.- Impuls a l'activitat empresarial: amb programes de cooperació interempresarial, d'atracció empresarial, o  de dinamització i impuls del comerç territorial.

6.- Polígons del Montsià: amb un programa de gestió i dinamització dels polígons de la comarca.

7.- Nous cultius empresarials.

8.- Territori educador; persones, activitat, espai i escola: amb programes per impulsar un mapa de formació territorial, o per impulsar una xarxa de centres culturals del territori per a què puguin agendar les seues activitats a disposició dels centres educatius.

9.- Vers un nou paradigma educatiu i cultural: amb programes per impulsar i incorporar als centres noves metodologies més pedagògiques i eficients, per impulsar l'educació per projectes a les escoles o per sensibilitzar i formar en el concepte d'escola lliure.

10.- Nou model de governança territorial concertada i nou model de gestió tècnica per l'impuls de l'estratègia Montsià 2026: en aquest àmbit es volen crear taules permanents sectorials de seguiments de cadascuna de les línies estratègiques.

L'Estratègia Montsià 2026 es marca com a objectius generals augmentar l'ocupabilitat i l'ocupació decent a la comarca; promovent un teixit empresarial diversificat que dinamitzi els recursos del territori i que sigui inclusiu amb les persones i fent del Montsià un espai educador, que inclogui l'activitat, la vida personal i l'espai públic com una continuïtat educativa, acordada i consensuada pels actors de l'Acord Territorial del Montsià.

I entre els objectius més específics, planificar i reorganitzar les polítiques actives d'ocupació a la comarca; millorar el treball conjunt entre persones i activitat econòmica o facilitar la transferència de coneixement professional al territori. Amb tot plegat, també es vol aconseguir frenar la marxa de talent i fixar i fer retornar les persones al territori.

L'Estratègia Montsià 2026 és el resultat del procés participatiu engegat l'any 2016. Aquest mes d'abril s'ha presentat aquesta estratègia resultant en una trobada a la qual hi van assistir unes 40 persones entre les quals hi havia els alcaldes de la Comarca del Montsià, representants dels sectors econòmics, de la comunitat educativa i d'agents socials.

Montsià Actiu és un projecte de desenvolupament econòmic local impulsat en cooperació  pel Consell Comarcal del Montsià, els ajuntaments d'Amposta, Alcanar, Freginals, La Galera, la Sénia, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Jaume d'Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Ulldecona i l'EMD dels Muntells. El projecte rep el suport i el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant el projecte "Treball a les 7 comarques". L'objectiu del projecte és donar suport a la dinamització econòmica del Montsià per generar riquesa i llocs de treball mitjançant la potenciació dels recursos endògens i la cooperació pública i privada per millorar les condicions de vida de la població.