4/26/2017

El Departament d’Ensenyament ha incrementat l’import dels ajuts de menjador a les Terres de l’Ebre, fins arribar en aquests moments a 1.928 famílies

El Departament d'Ensenyament ha atorgat, fins a la data,  per aquest curs 2016-2017 un total de 1.928 ajuts per a beques menjador, aproximadament els mateixos que en tot el curs passat. L' import econòmic corresponent es de 1.033.274 €, que representa un increment respecte del curs 2015-2016 del 19,5%.

Del total de les beques 1.792 corresponent al 50% del cost de menjador i 136 al 100%.

L'increment es conseqüència de la modificació dels llindars econòmics d'accés, i de la voluntat del Departament d'incrementar el pressupost destinat als ajuts socials per als mes desfavorits, tot plegat ha permès que l'ajut econòmic sigui superior per a cada família, ja que famílies que el curs anterior tenien un 50% han passat al 100%, i alguns del col·lectiu que estaven al tram flexible, en  percentatges baixos, han passat al 50%. El llindar econòmic aplicat es el de la pobresa establert a l'IDESCAT, incrementant així les possibilitats d'accés a mes famílies i l'import rebut.

Aquestes dades no son definitives ja que es tracta d'una partida oberta i que es va adaptant a les noves sol·licituds que es puguin presentar durant el que queda de curs acadèmic.