4/12/2017

Comunicat de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Flix

Davant l'anunci per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de l'existència de materials metàl·lics en cinc dels punts informats per l'Ajuntament de Flix on se sospitava la presència d'abocaments incontrolats, la Junta de Portaveus d'aquest Ajuntament vol manifestar el següent: 

1. Des del convenciment que no és cap bona notícia que es confirmin les sospites sobre aquests punts com a possibles punts d'abocaments no controlats, volem destacar que el marc de col·laboració entre administracions, està permetent avançar com mai en l'objectiu comú que Flix acabi deixant enrere el llast ambiental que condiciona el seu futur. 

2. Demanar a l'Agència de Residus de Catalunya que sigui la comissió d'experts constituïda a Flix el 26 de gener de 2017 qui de manera prèvia a qualsevol tipus d'acció, i consensuadament amb l'Agència de Residus, estableixi els passos a seguir i actuacions a emprendre per tal de confirmar, caracteritzar i delimitar adequadament aquests possibles focus de contaminació. 

3. Mostrar la voluntat de l'Ajuntament de Flix de continuar col·laborant de manera estreta i decidida amb la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de solucionar de manera definitiva tots els problemes ambientals derivats de l'activitat industrial al municipi. 

Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Flix

Marc Mur Bagés (Entesa per Flix) 

Francesc Barbero Escrivà (Entesa per Flix)

Josep Solé Rojals (PDeCat) 

Albert Mani Martínez (SI) 


Flix, 12 d'abril de 2017