16.3.17

Els fets delictius comesos a la Regió Policial Terres de l'Ebre es redueixen un 4,52% durant el 2016

El director general de la Policia, Albert Batlle, el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés, el director dels serveis territorials d'Interior, Joan Juan, i el sotscap de la RPTE, l'inspector Joel Boldú, han presentat avui a Tortosa el balanç de seguretat i activitat policial a la Regió Policial Terres de l'Ebre.

Albert Batlle ha volgut destacar la bona tasca policial que s'està fent en aquesta demarcació, la qual ha permès que la RPTE presenti en els últims cinc anys una reducció continuada dels fets delictius . També ha ressaltat les bones xifres obtingudes en la lluita contra la delinqüència en el Món Rural i ha remarcat la importància de la coordinació amb les organitzacions agràries com una de les claus per aconseguir aquesta bona tendència.
 
Per la seva part, l'inspector Joel Boldú, ha fet un repàs detallat de les dades delinqüencials segons les seves tipologies, i ha evidenciat que els bons resultats obtinguts són fruit de la tasca conjunta de la Policia de Catalunya mitjançant la col·laboració i coordinació amb les Policies Locals del territori.
 
La Regió Policial Terres de l'Ebre ha registrat durant l'any 2016 un total de 7.324 fets penals, el que suposa un descens del 4,52% respecte el 2015. En el període transcorregut des de l'any 2012 s'observa una reducció acumulada dels fets penals d'un 26,8%.
 
En relació a la taxa de fets penals per mil habitants, la Regió Policial Terres de l'Ebre presenta una taxa de 40,05 fets, que representa 22,4 punts per sota de la mitjana de Catalunya.
 
Pel que fa a la distribució dels fets penals a la demarcació, del total dels 7.324 fets coneguts, un 78% corresponen a delictes contra el patrimoni, un 19% a delictes contra les persones i un 4% a altres fets. En aquestes tres tipologies es produeix una reducció respecte l'any anterior: els delictes contra el patrimoni disminueixen un 2,72%, els delictes contra les persones un 8,09% i la resta de fets un 19,54%.
 
Aquesta disminució dels fets penals també ha comportat un descens de les detencions que durant el 2016 es van reduir un 28,28%. També han disminuït el número de persones denunciades en un 5,77% i els investigats (abans imputats) decreixen un 8,36%.
 
La coordinació i col·laboració de la Policia de Catalunya ha esdevingut clau en la consecució d'aquests resultats, així doncs les diferents Policies Locals de la demarcació de les Terres de l'Ebre han conegut al llarg del 2015 un 20,1% dels fets delictius.
 
Els fets contra les persones disminueixen un 8,09%
 
A la Regió Policial Terres de l'Ebre s'han comptabilitzat 1.363 fets contra les persones durant l'any 2016, el que suposa un reducció d'un 8,09% respecte l'any anterior.
 
En aquest apartat cal destacar que els homicidis /assassinats a la Regió Policial Terres de l'Ebre es mantenen sense cap cas per segon any consecutiu.
 
Els maltractaments en l'àmbit de la Llar han disminuït un 11% i passen de 198 fets coneguts l'any 2015 als 176 de l'any 2016, mentre que els casos de violència física o psíquica habitual en l'àmbit de la llar augmenten un 50 % de 14 a 21. La Regió Policial Terres de l'Ebre també disminueix un 5,62% en mesures de protecció en vigor respecte l'any anterior.
 
Pel contrari, s'observa un augment significatiu dels abusos sexuals que es van incrementar en un 155,56%, i segueixen la tendència mostrada a tot el territori català. L'increment d'aquests casos pot estar relacionat amb una major conscienciació de la societat en denunciar aquest tipus de delictes.
 
També van pujar les coaccions un 42,11%, les amenaces un 2,12% , les lesions un 7,51% i les agressions sexuals que van experimentar un lleuger repunt i van passar de 6 fets l'any 2015 a 7 fets el 2016.
 
 
Reducció del 2,72% dels fets contra el patrimoni
 
Els fets contra el patrimoni a les Terres de l'Ebre mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys i  disminueixen un 2,72% respecte el 2015 passant de 5.840 als 5.681 fets registrats l'any 2016.
 
El robatori amb força ocupa el 28% del total dels fets contra el patrimoni i la seva reducció ha estat d'un 7,41%. Dintre d'aquest tipus destaca la modalitat de robatori amb força a domicili on s'ha produït una baixada d'un 10,85%.
 
Així doncs, les accions policials dutes a terme a través del POE Habitatge han obtingut un resultat satisfactori. Cal destacar que durant l'any 2016 es van dedicar més de 34.000 hores al patrullatge preventiu en aquest àmbit, principalment en forma de controls de pas en els accessos als municipis i urbanitzacions.
 
Els furts, que representen un 34% del total de fets contra el patrimoni, experimenten una caiguda d'un 6,59%.
 
Per contra, els delictes d'estafa han experimentat un augment del 14,69%, continuant així la tendència registrada des de l'any 2014 i directament relacionada amb l'ús fraudulent de targetes de crèdit i transaccions per internet.
 
Els robatoris amb violència i/o intimidació també pugen un 11,27% passant dels 71 casos registrats l'any 2015 als 79 de l'any 2016. Dintre d'aquest grup cal destacar l'apartat de fets ocorreguts en domicilis que augmenten de 1 a 9 casos.  
 
 
Els fets delictius en el Món Rural es consoliden a la baixa
 
Un dels eixos principals de treball del cos de Mossos d'Esquadra des del seu desplegament a les Terres de l'Ebre ha estat la lluita contra la delinqüència en l'àmbit rural.
 
L'aplicació del Programa Operatiu Específic (POE) del Món Rural ha suposat, entre altres accions, una major transferència bidireccional d'informació amb tots els col·lectius i persones relacionades amb l'àmbit rural, cosa que ha estat molt important pel que fa a la prevenció dels fets delictius.
 
Fruit de tot aquest treball, a les Terres de l'Ebre durant l'any 2016 el nombre de fets delictius registrats ha estat un 11% inferior respecte del 2015 , i un 51 % menor en relació als fets de l'any 2012, es a dir, en els cinc últims anys els fets s'han reduït quasi a la meitat.
 
Aquesta tendència a la baixa ha estat constant en les 4 comarques: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
 
Les propietats afectades per aquests tipus de fets solen ser masies, segones residències, magatzems rurals i explotacions agràries ubicades, pel general, fora de les poblacions, de fàcil accés i amb poques o nul·les mesures de seguretat.
 
Els autors són delinqüents oportunistes i poc especialitzats que accedeixen a les propietats mitjançant el forçament de portes o finestres, i que sostreuen preferiblement materials fèrrics o eines metàl·liques, cablejat, motocultors, altra maquinaria auxiliar, bateries, plaques elèctriques o generadors.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.