20.2.17

Territori i Sostenibilitat obre la convocatòria 2017 del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle


TES
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert avui dilluns la convocatòria del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per al 2017. Està dirigit a entitats socials que volen desenvolupar projectes per reduir les emissions de GEH a Catalunya, i a organitzacions que volen compensar una part de les seves emissions comprant les emissions estalviades pels promotors dels projectes.

 
La convocatòria 2017
Els projectes que es poden presentar a la convocatòria són aquells impulsats per entitats, associacions, fundacions o organitzacions no governamentals que duguin a terme una tasca social a Catalunya. Una entitat social que té pensat fer o ha fet al 2016 alguna actuació de millora en les seves instal·lacions o vehicles i que hagi repercutit en una reducció d'emissions de GEH, pot presentar la seva proposta en el marc d'aquesta convocatòria. La participació en el Programa comporta:
•  Reduir el consum i les emissions de GEH, amb estalvi de diners.
•  Rebre un suport tècnic i obtenir una verificació de la reducció d'emissions de GEH del seu projecte sense cost.
•  Rebre una aportació econòmica per venda de crèdits de GEH. Aquesta aportació serà proporcional al nombre de tones que redueixi el projecte.
•  Rebre assessorament per accedir a ajuts públics.
•  Difusió i comunicació amb altres organitzacions.
 
L'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) avalua la proposta i, sobre la base dels criteris establerts en la convocatòria pública, l'accepta o la rebutja. Un cop implementat el projecte, una entitat verificadora externa l'audita i emet un informe amb la quantitat de tones de GEH reduïdes. En aquest moment el promotor del projecte pot vendre aquestes reduccions, en forma de crèdits de GEH, a través d'una de les entitats de compra i venda de crèdits que col·laboren amb el Programa voluntari de compensació.
 
La compensació d'emissions
Qualsevol organització o particular pot adquirir els crèdits de GEH generats en el marc d'aquest Programa. Aquests crèdits es podran emprar per compensar voluntàriament les emissions derivades de la seva activitat i que no ha pogut reduir internament. No es podran emprar per donar compliment als objectius de reducció de les instal·lacions que ja estan sotmeses a la Directiva europea del mercat de comerç de drets d'emissió.
Aquesta iniciativa per al foment de la reducció de les emissions de GEH es basa en els mecanismes de flexibilitat addicionals establerts per les Nacions Unides al Protocol de Kyoto, complementant el mercat de carboni.
 
La convocatòria anterior
Aquesta és la segona convocatòria del programa de compensació. De la de l'any passat es van aprovar sis projectes que ara estan en fase de posada en marxa. Són: la instal·lació de quatre calderes de biomassa per a calefacció i aigua calenta sanitària, la incorporació d'un vehicle elèctric que funciona amb electricitat 100% renovable i la instal·lació de plaques solars per produir aigua calenta sanitària.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.