En portada

Gandesa promociona els productes de proximitat amb una mercat de quiòmetre zero

Gandesa ha inaugurat avui el IV Mercat de Productes de Proximitat Km 0 en el marc dels actes de "1319 Gandesa", que s'organitz...

16.2.17

L'Agència de Residus destina 7,5 milions d'euros el 2017 a projectes de prevenció i foment del reciclatge i d'economia circular

La convocatòria d'aquest any inclou una línia per a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals.
El consell de direcció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat avui destinar 7,5 milions d'euros a ajuts per a projectes de prevenció i foment del reciclatge i d'economia circular. Aquest 2017, a més, es recupera la línia de subvencions per a la implantació de deixalleries. L'any 2016 es van subvencionar projectes per un import 6,5 milions. Gairebé la meitat de les subvencions atorgades es van destinar a la promoció de la recollida selectiva de la fracció orgànica i a la utilització d'àrids reciclats en la construcció. A nivell territorial, més de dues terceres parts dels projectes es van realitzar a la regió metropolitana de Barcelona, a les Terres de l'Ebre i a les de Lleida.
 
Per al 2017 s'obriran 5 línies d'ajuts. Per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials hi ha una partida d'1 milió d'euros. Per al foment de l'economia circular, també 1 milió. Per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals hi ha 1,5 milions amb la distribució següent: 900.000 euros per a les subvencions sol·licitades pels ens locals i 600.000 per a les subvencions sol·licitades per les entitats sense ànim de lucre i universitats. Per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica, 2 milions. I Per a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals, 2 milions més.
 
6,5 milions euros l'any 2016
 
L'any passat l'ARC va destinar 6,5 milions a diferents ajuts. Del total, gairebé 2 milions d'euros es van destinar al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals. L'altra línia amb més import, 1,2 milions d'euros, va ser per al foment de la promoció d'àrids reciclats dels residus de la construcció en obres realitzades per ajuntaments. La majoria dels programes subvencionats van ser per a la millora de camins.
 
Els ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, dirigits a ens locals i a entitats sense ànim de lucre i universitats, van tenir un import d'1,4 milions. Aquests ajuts tenen com a finalitat contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals. Les prioritats temàtiques subvencionades van ser la prevenció del malbaratament alimentari, el foment de la reutilització de recursos i l'elaboració d'estudis de pagament per generació i la seva implantació.
 
Prevenció dels residus al llarg del cicle de vida
 
Finalment, i pel que fa als ajuts per al foment de l'economia circular, es van  valorar tant projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis com l'estudi i prova de prototips en projectes com la reutilització de productes o l'ecodisseny de productes o serveis que promouen la prevenció dels residus al llarg del cicle de vida. L'any 2016 es van destinar ajuts per valor de 942.000 euros.
 
En el camp dels projectes de millora de la gestió de residus en el teixit industrial, l'ARC va destinar 1 milió d'euros a iniciatives industrials que permetran la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials, evitant d'aquesta forma el destí final cap a l'abocador.
 
Subvencions per demarcacions
 
A la regió metropolitana de Barcelona s'han subvencionat projectes per valor de 2,2 milions d'euros, entre els quals destaca l'ecodisseny de lluminària amb polipropilè reciclat, de l'empresa Lorefar; el pretractament per augmentar la recuperació de metalls d'alt valor afegit a partir de plaques de circuits impresos, de Comercial Riba Farré;  l'actualització del Pla Local de Prevenció de Residus (PLP) i espai d'autoreparació, de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat); el projecte executiu per a la implantació de Pagament per Generació (PXG) a Tiana (Maresme); el projecte Fes renéixer la teva bicicleta, de l'entitat Formació i Treball Fundació Privada; i la campanya de reducció del malbaratament alimentari als hotels, de la Fundació per a la prevenció dels residus i el consum responsable, entre d'altres. En l'àmbit de la recollida selectiva de fracció orgànica destaquen projectes com el de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que permetrà avançar en la millora d'aquesta recollida.
 
Al Camp de Tarragona s'hi han destinat 192.000 euros. Entre els projectes subvencionats n'hi ha un de valorització de residus de tortons de filtració generats en la fabricació de resines d'ABS per aconseguir un material apte per a la transformació del plàstic, d'Elix Polymers; un altre de preparació per a la reutilització a la deixalleria de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp); i la redacció del PLP i implantació del PXG a Riudecanyes (Baix Camp), entre d'altres. A nivell de la recollida de fracció orgànica destaca en aquesta demarcació el Consell Comarcal del Baix Camp, que avança en la millora de la seva implantació.
 
A les comarques de Girona s'han subvencionat projectes per valor de 964.000 euros. Destaca, entre d'altres, un projecte d'ecodisseny realitzat conjuntament entre diversos actors de la cadena de valor del sector carni per desenvolupar un envàs de plàstic d'un sol material, millorant així la reciclabilitat dels envasos del sector, d'Innovac; el reciclatge de materials procedents des desballestament de matalassos fora d'ús per poder-los reintroduir a la cadena de valor, de Masias Maquinaria; la redacció del PLP i la primera fase del projecte de reutilització a la deixalleria municipal de l'Ajuntament de Llagostera (Gironès); la implantació d'un sistema de pagament per generació de l'Ajuntament de Vilablareix (Gironès); i el projecte de reutilització de productes en el mercat de segona mà, de Tècniques i Recuperació del Gironès. A nivell de recollida selectiva de la fracció orgànica destaquen les noves implantacions i foment de l'autocompostatge que duran a terme els Consells Comarcals del Gironès i de l'Alt Empordà.
 
A les Terres de l'Ebre s'hi han destinat 107.000 euros. Entre els projectes subvencionats destaca el de reutilització a la segona volta: posem mans a l'obra, de l'Associació Segona Volta.
 
A la Catalunya Central s'han concedit ajuts per valor de 708.000 euros, entre els quals, la posada en funcionament d'un centre operatiu per oferir el servei de simbiosi industrial a empresaris del polígon de Bufalvent, de Manresa (Bages); un nou procés per a la valorització del residu lleuger de la fragmentació de vehicles fora d'ús  com a combustible derivat de residus (CDR), mitjançant processos de separació mecànica, de Fragnor, S.L.; i la implantació del porta a porta amb posterior pagament per generació a l'Ajuntament de Súria (Bages). En l'àmbit de la recollida selectiva de fracció orgànica cal destacar les millores en aquesta recollida del Consell Comarcal de l'Anoia i, a nivell municipal, de l'Ajuntament de Navarcles (Bages).
 
A les Terres de Lleida s'han subvencionat projectes per valor d'1,1 milions d'euros. Destaquen la preparació per a la reutilització dels residus de demolició de ferms bituminosos per utilitzar-los novament en capes de trànsit construïdes amb noves mescles tèbies o en fred, de Benito Arno e Hijos; un projecte de prevenció, reutilització i lluita contra el malbaratament al Pla d'Urgell, impulsat pel Consell Comarcal; i un de lluita contra el malbaratament alimentari i foment de la reutilització de recursos a la Universitat de Lleida. Pel que fa a la recollida selectiva de fracció orgànica destaquen els projectes de millora que impulsaran el Consell Comarcal del Segrià i el Consorci de Residus de l'Urgell.
 
A l'Alt Pirineu s'hi han destinat 157.000 euros. Alguns dels projectes més destacats han estat l'elaboració del PLP i l'aplicació de diverses accions a la Mancomunitat de Recollida d'Escombraries de l'Urgellet i un de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals al Pallars Jussà. En l'àmbit de la recollida selectiva de la fracció orgànica, la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet impulsarà iniciatives en aquest camp, adreçades a fomentar l'economia circular d'aquesta fracció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.