22.2.17

El cànon eòlic afavorirà la transició energètica a Catalunya

A finals del mes del passat mes de gener el Consell Executiu va aprovar el les bases per al Pacte Nacional per a la Transició energètica, el cànon eòlic entre altres finalitats afavorirà la transició energètica a Catalunya.

El Pacte estableix que cal "la implicació dels municipis en el nou model", "la integració dels projectes en el territori per tal que hi reverteixin els majors beneficis possibles", "abordar els reptes de les dificultats existents per implantar energies renovables al territori", que cal tendir cap a un model "més descentralitzat i amb menys externalitats" i cal també fomentar "l'autoconsum, l'estalvi i l'eficiència energètica".


Menys externalitats i foment de la generació distribuida

El cànon estableix un mínim exempt i és progressiu, per aquest motiu incentiva els projectes de menor dimensió i castiga els projectes de major mida amb la finalitat de reduir les externalitats negatives de la concentració eòlica, l'impacte ambiental, paisatgístic i territorial, per tal de fomentar el model energètic de la generació distribuïda, el qual és més sostenible des del punt de vista ambiental i des de de l'eficiència energètica.

La proposta de cànon eòlic és progressiva, quedant exempts els parcs inferiors a 4,5 MW, i amb el següent escalat:

-Parcs amb potència instal·lada entre 4,5 i 10,5 MW: 1.500 €/MW

-Parcs amb potència instal·lada entre 10,5 i 22,5 MW: 2,700 €/MW

-Parcs amb potència instal·lada de més de 22,5 MW: 3.900 €/MW

Pel conjunt dels parcs eòlics de Catalunya el cànon representa de mitjana només l'1,5 % de la facturació de les empreses del sectorImpuls a projectes de renovables descentralitzats i comunitaris, a mesures d'estalvi energètic, i a programes de recerca

El cànon finançarà projectes de producció d'energia a partir de fonts renovables i de forma descentralitzada i comunitària, així com projectes dels Ajuntaments dels municipis amb parcs eòlics per l'establiment de mesures d'estalvi energètic en equipaments o serveis municipals, i projectes de les universitats i centres de recerca en desenvolupament i innovació (R+D+I) en energies renovables de generació distribuïda i en el foment de l'autoconsum, així com en la disminució de l'impacte ambiental de la producció eòlica i de la millora dels impactes socioeconòmics dels parcs eòlics existents en els territoris on estan implantats.El cànon fa transparent la compensació territorial, servirà per evitar conflictes territorials i promourà el desplegament de la eòlica a Catalunya

El cànon no afecta directament a les inversions del sector de renovables, ja que tant sols és una mesura que pretén regular i fer transparents les compensacions als municipis afectats, tal i com ja existeix avalat pel Tribunal Suprem a altres Comunitats Autònomes de l'Estat: València, Galícia, les 2 Castelles, ..., on els cànons graven l'impacte ambiental dels parcs de manera progressiva i nodreixen un fons de desenvolupament rural a les zones afectades.

Aquesta mesura ajudarà a regular molt millor el sector i aconseguir un major equilibri territorial de les relacions entre corporacions empresarials eòliques i els municipis, la majoria rurals del país, on els darrers anys s'han implantats els parcs. La transparència i la homogeneïtat en les compensacions evitarà conflictes territorials i afavorirà la implantació de l'energia eòlica a Catalunya.
El fons compensatori ha de servir per frenar el despoblament

L'AMEC proposa que amb el cànon eòlic es creï un Fons compensatori per als municipis afectats i que la finalitat del cànon estigui regulada per llei.

Aquest fons també s'hauria de destinar a finançar projectes de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica als municipis afectats, a un programa d'estratègia Leader per a les empreses i entitats del territori, i a projectes de recerca i desenvolupament. L'objectiu del cànon i del fons compensatori ha de ser frenar l'envelliment de la població i el despoblament.

L'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC), formada per un total de 30 petits i mitjans municipis de Catalunya, representa el 80% dels municipis eòlics catalans.

www.municipiseolics.cat/Suports polítics, institucionals i socials

La proposta de cànon a la concentració eòlica ha estat presentat com a esmena a la Llei d'acompanyament dels pressupostos per les formacions polítiques CUP i CSQEP. Es votarà al Ple dels pressupostos del Parlament de Catalunya del proper mes març.


A banda, el cànon compta amb els suports de:

-Associació de Micropobles de Catalunya

-IPCENA (Entitat ecologista)

-Col·legi d'ambientòlegs de Catalunya

Antecedents d'altres cànons eòlics de CCAA:

-València: Llei 10/2006 (DOGV 28-12-06)

-Galícia: Llei 8/2009 (BOE 04-02-10) (*)

-Castilla y la Mancha: Llei 9/2011 (BOE 03-05-11)

-Castilla y León: Llei 1/2012 (BOE 28-02-12)

(*) Sentència del Tribunal Suprem que avala el cànon eòlic de Galícia (2015)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.