En portada

Gandesa promociona els productes de proximitat amb una mercat de quiòmetre zero

Gandesa ha inaugurat avui el IV Mercat de Productes de Proximitat Km 0 en el marc dels actes de "1319 Gandesa", que s'organitz...

9.12.16

Esquerra Republicana reclama al Congrés el cadastre per a la rústica i reduir els preus 'abusius' del càlcul actual


 
El grup d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats ha registrat una proposició no de llei, per ser debatuda al ple, per instar el govern espanyol a elaborar una ponència específica de rústica dins del sistema del cadastre per corregir les valoracions actuals, ja que en allò que fa referència a construccions en sòl rústic apliquen les mateixes regles per les que es fixa el valor dels immobles urbans. La proposició, que signa el diputat Xavier Eritja, recorda que el problema arrenca de la reforma fiscal de 2012, amb efectes en la llei del cadastre de 2004 i que, tot i que està pendent d'una regulació específica, 'va atorgar valor a totes aquelles construccions indispensables per al desenvolupament d'explotacions agrícoles, ramaderes o forestals'. Aquesta proposta dona continuïtat a la que va defensar durant la passada legislatura el senador ebrenc Miquel Aubà.
 
Aquestes construccions han passat de no haver de tributar en la normativa que s'aplicava abans de 2002 a haver-ho de fer en base a uns valors cadastrals que Esquerra considera abusius, i més tenint en compte que s'apliquen en base a una normativa provisional a l'espera que es fixin uns valors propis. 'Més enllà que tothom ha de contribuir fiscalment en justícia i que es regularitzin immobles que fins ara no estaven declarats de manera adequada', assenyala Eritja, 'aquest procediment incorre en situacions injustes respecte a les construccions rústiques indispensables per a l'activitat agrícola, ramadera o forestal, provocant greus repercussions econòmiques sobre un sector ja de per si molt castigat'.
 
En la seva proposició, Esquerra reclama que s'activi el cadastre propi per a la rústica, en què els valors aplicats tinguin en compte el caràcter supramunicipal dels preus d'acord amb els tipus i usos del sòl. També demana l'aplicació de coeficients reductors 'destinats a corregir la valoració cadastral excessiva que s'ha fet de construccions indispensables per a l'activitat agrícola, ramadera o forestal', i que la seva aplicació dins del procés de regularització cadastral sigui amb caràcter progressiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.