1.12.16

Els ens locals de les Terres de l’Ebre rebran 3,5 milions d'euros del PUOSC 2016-2017 per a despeses de manteniment d'equipaments i béns públics

El Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017 distribuirà un total de 60 milions d'euros, 30 per a cada anualitat, en subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures de titularitat pública a la pràctica totalitat dels ens locals de Catalunya. Així, els 52 municipis, 4 comarques i 5 Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de les Terres de l'Ebre rebran 3.465.025,54 euros en aquest període de dos anys, el 50% en cada anualitat. La resolució de la convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del dia 30.11.2016.

 

D'entrada, s'atorga una bestreta del 50% de les subvencions corresponents a l'anualitat 2016 a tots els ens locals beneficiaris. La part restant es tramitarà un cop els ens locals hagin presentat la justificació de la totalitat de les despeses de l'actuació subvencionada.

 

 

 

Nombre d'ens locals

Anualitat 2016

Bestreta  2016

Anualitat 2017

Municipis

52

1.573.718,25

 

786.859,12

1.573.718,25

 

Comarques

4

83.794,52

 

41.897,26

83.794,52

 

EMD

5

75.000,00

 

37.500,00

75.000,00

 

TOTAL

61

1.732.512,77

866.256,38

1.732.512,77

 

Objectiu: alliberar despesa corrent i fomentar el manteniment de les inversions fetes

 

Aquestes subvencions del PUOSC tenen com a principals objectius contribuir a l'impuls econòmic local; alliberar despesa corrent dels ens locals per permetre que es destini a altres accions que garanteixin l'estat del benestar; i fomentar la cultura del manteniment de les inversions ja fetes.

 

El PUOSC per als anys 2016 i 2017 es finança amb les aportacions de la Generalitat i les consignades en els pressupostos de les quatre diputacions catalanes, que es formalitzen mitjançant un conveni amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. L'aportació del Govern de la Generalitat és de 25.735.911,68 euros, mentre que la que fan les diputacions és de 34.264.088,32 euros.  

 

 Distribució territorial de les subvencions per a cada una de les anualitats

 

Barcelona

8.104.340,97

27,01%

Girona

5.987.243,34

19,96%

Lleida

3.645.135,84

12,15%

Tarragona

3.710.703,92

12,37%

Terres de l'Ebre

1.732.512,77

5,78%

Catalunya Central

4.593.333,39

15,31%

Alt Pirineu i Aran

2.226.729,77

7,42%

 

30.000.000,00

100,00%

 

Distribució per comarques de les Terres de l'Ebre

Any 2016

Baix Ebre

603.086,37

Montsià

492.555,18

Ribera d'Ebre

362.891,74

Terra Alta

273.979,48

 

1.732.512,77

 

Cal recordar que els ajuts es distribueixen en dues anualitats iguals, de manera que es destinen 30 milions d'euros per a les actuacions del 2016, i 30 milions més per a les del 2017.

 

Les actuacions subvencionades de l'anualitat 2016 s'hauran de dur a terme fins al 31 de desembre de 2016, mentre que les actuacions subvencionades de l'anualitat 2017 es realitzaran entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017. Els ens locals beneficiaris han de presentar la documentació justificativa per mitjà telemàtic a través de l'EACAT, el sistema habitual de comunicació entre les administracions catalanes. El termini de presentació de la documentació és fins al 31 de març de 2017 per a la despesa executada de l'anualitat 2016, i fins al 31 de març de 2018 per a la despesa executada de l'anualitat 2017.

 

S'ha posat a la disposició dels ens locals una guia per a la tramitació de la justificació de les subvencions, que està disponible al web de la Direcció General d'Administració Local.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.