En portada

Gandesa promociona els productes de proximitat amb una mercat de quiòmetre zero

Gandesa ha inaugurat avui el IV Mercat de Productes de Proximitat Km 0 en el marc dels actes de "1319 Gandesa", que s'organitz...

20.12.16

Acords de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 19 de desembre de 2016

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 19 de desembre de 2016 una sessió plenària ordinària, en la qual s'han adoptat els acords següents:


1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. Aprovada per unanimitat.

2. S'ha donat compte de les resolucions d'alcaldia dictades des de la darrera sessió plenària, de la 88/2016 a la 109/2016.

3. Es va donar compte de l'informe del Pla d'ajustament del 3r trimestre de 2016.

4. Es va donar compte de l'informe de morositat del 3r trimestre de 2016.

5. Es va donar compte de l'informe trimestral d'execució del pressupost municipal de 2016 corresponent al tercer trimestre de 2016.

6. Es va aprovar l'expedient 10/2016 de modificació de crèdit del pressupost municipal per un import de 506.807,29 euros, amb 7 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).

7. Es va aprovar l'expedient 1/2016, de modificació de crèdit, de l'Escola Municipal de Música i Dansa per un import de 141.171,53 per 10 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).

8. Es va aprovar el pressupost municipal i la plantilla orgànica per a l'exercici 2017, que inclou l'Ajuntament, l'Escola Municipal de Música i Dansa i la societat Móra d'Ebre Bus, SL per 7 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).

El pressupost de despeses és de 6.406.512,11 euros i el d'ingressos de 6.422.412, 11 euros. El capítol 6, d'inversions, compta amb una partida de 900.019,52. Entre les obres previstes, destaca la dels talussos del castell (345.338,21 euros), la de la remodelació del passeig del Pont (258.238,57 euros) i la de la construcció d'una passera al barranc de Faneca (108.623, 95 euros).

El pressupost de l'Ajuntament d'ingressos i de despeses ascendeix a 6.109.756,52 euros. L'Escola Municipal de Música i Dansa té un pressupost de 261.645,59 euros, i la Societat Móra d'Ebre Bus, SL de 178.010,00 euros d'inressos i de 162.110,00 de despeses.

La regidora del PSC, Dolors Gurrera, va justificar l'abstenció indicant que el seu grup discrepava de les partides de personal, protocol i dietes, ajudes universals a l'adquisió de llibres, i per considerar que algunes obres previstes no són prioritàries, com la cobertura de la plaça de Bous. Per contra, queden fora del pressupost altres inversions que per al PSC són prioritàries, com l'arranjament dels carrers del nucli antic.

El regidor d'Hisenda, Sixte Melchor, en nom de l'equip de govern va argumentar la postura del govern municipal i va destacar que el pressupost és equilibrat, que recull tots els ingressos i despeses previstos, i que en el capítol d'inversions s'ha sigut prudent a l'hora de comptabilitzar els ingressos per no generar falses expectatives.

9. Es va aprovar l'expedient de subvenció de l'Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa) 2017 per 7 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC). En concret, Enresa atorga 23.443,05 euros per a finançar part del projecte municipal de creació i explotació d'una empresa municipal  d'esports fluvials. El municipi haurà d'aportar altres 36.556,95 euros durant 2016 a aquest projecte.

10. Es va aprovar la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per a l'ordenació de centres de culte. L'acord preveu delimitar la zona on es poden instal·lar centres de culte religiós al municipi. Quedaran exclosos per a la implantació d'aquesta mena d'equipaments els carrers que configuren l'anella comercial del municipi, mentre que la resta de carrers i zones urbanes seran aptes per a ubicar-hi centres de culte. L'aprovació es va efectuar per 7 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).

11. Es va aprovar per unanimitat el nomenament de membres de la Comissió de Delimitació del terme municipal arran de la petició de l'Ajuntament de Benissanet de delimitar el seu terme amb els de Móra d'Ebre i Tivissa. Els membres de la comissió per part de l'Ajuntament morenc seran l'alcalde, Joan Piñol; els regidors Raúl Oliván i Francesc Launes; el tècnic municipal Hermenegild Sabaté, i la secretària de l'Ajuntament, Adoració Fornós.

12. Es va aprovar per unanimitat dos mocions i una declaració institucional. La primera moció, a instància del grup del PSC, reclama mesures urgents per a pal·liar els efectes i erradicar la pobresa energètica. La segona, a iniciativa del grup de CiU, demana al Ministeri de Foment el desdoblament de la carretera des d'Alcolea fins a Tarragona (N-211 i N-240) per Alcanyís, Gandesa i Móra d'Ebre. Finalment, els grups van pactar una declaració institucional instant la Generalitat a la creació immediata de l'Autoritat de la Mobilitat de les Terres de l'Ebre-Priorat.

13. Es va llegir la carta de renúncia de la regidora de Serveis Socials, Montserrat Torres, per motius personals. Tots els portaveus dels grups municipals van destacar el treball que ha efectuat la regidora en els gairebé sis anys que ha romàs en el càrrec. Montserrat Torres va agrair el suport de tots els membres de l'Ajuntament.

14. L'alcalde, Joan Piñol, va informar de l'abast de l'esllavissada que es va produir el diumenge 18 de desembre al camí de Sovarrec i que va provocar el tall de la circulació entre la plaça de toros i la casa de les aigües. L'alcalde confia tindre resolta la incidència en un parell o tres de dies.

Altrament, l'alcalde va anunciar l'adjudicació de la gestió del mercadet municipal i l'obra de reforma del passeig del Pont a l'empresa local Iber Natur Project. Les obres poden començar entre final de gener i primers de febrer.

15. En l'apartat de precs i preguntes, la regidora del PSC Dolors Gurrera va preguntar per la renúncia de l'Espai Treu Banya a gestionar el Parc de Nadal 2016. La regidora de Joventut, Maria Rodríguez, va explicar que aquesta renúncia es deu a discrepàncies econòmiques, tot i que l'Espai Treu Banya participarà al parc amb un estand i diverses activitats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.