29.11.16

Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

S'ha convocat sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per al 
proper dia dimecres 30/11/2016, a les 19:00 hores amb el següent ORDRE DEL

DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió núm. 9/2016, de 26-10-2016.

2. Aprovació del conveni entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la  Ribera d'Ebre per regular la concessió d'una subvenció per al foment del programa de mobilitat per a l'ensenyament, Curs 2015-2016.

3. Aprovació inicial de la 3a modificació dels Estatuts del Consorci Imtercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques.

4. Moció presentada pels grups polítics comarcals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Federació d'Independents de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.

5. Presa de coneixement i ratificació de decrets de Presidència.

6. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local.

7. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, II: Altres informacions.

8. Precs i Preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.