3.11.16

L'Agència Catalana de l'Aigua adjudica 10 milions d'euros en ajuts per abastament municipal a 104 projectes


Obra
Detall d'una obra hidràulica en execució.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt l'adjudicació provisional dels ajuts per millorar la garantia d'aigua als municipis que tenen problemes d'abastament. La línia, dotada amb 10 milions d'euros es destinarà a un total de 104 projectes de millora que suposaran una inversió global induïda de 20 milions d'euros a Catalunya, repartits en 84 municipis.
 
Aquesta línia de caràcter plurianual, convocada per l'ACA el passat mes de maig, pretén donar suport als municipis amb problemes de garantia d'abastament o de qualitat de l'aigua. A Catalunya hi ha més de 210 municipis, generalment petits o aïllats, amb problemes d'aigua.
 
30 milions en tres anys
 
La línia d'ajuts, que està dotada amb 10 milions d'euros per al 2016, permetrà millorar la garantia de subministrament d'aigua a una població de més de 400.000 habitants. Aquesta és una de les mesures estratègiques previstes al Pla de Gestió de l'Aigua a Catalunya per donar suport als municipis petits i als que tenen problemes de garantia d'aigua en no estar connectats a les grans xarxes regionals de subministrament.
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha destacat que "aquesta és una de les apostes més potents del Govern per a l'equilibri territorial i per evitar que els municipis amb problemes d'aigua hagin de recórrer a camions cisterna".
 
L'ACA preveu mantenir aquesta línia amb caràcter plurianual. Per això es convocarà novament el 2017 i el 2018 amb el mateix import. En conjunt, suposarà unes inversions de 30 milions d'euros els propers tres anys.
 
Rull ha subratllat que "l'aigua més cara és la que no es té. Aquests ajuts són prioritaris per atendre la garantia d'abastament dels municipis més vulnerables i de les persones que hi viuen". El conseller ha afegit que "les obres que l'ACA cofinançarà són actuacions amb una visió estructural i definitiva per consolidar el subministrament al territori".
 
Fonts d'abastament contaminades          
 
Els tres problemes principals que es pretén solucionar a través d'aquests ajuts són:
 
1.    Millora de la qualitat de les aigües per a l'abastament d'aquells municipis que tenen les seves fonts de proveïment contaminades per factors diversos.
 
2.    Solucionar els problemes de manca d'aigua d'aquells municipis no connectats a les xarxes regionals que en anys de sequera requereixen el suport a l'abastament mitjançant camions cisterna. Això pot afectar uns 25 municipis i més de 35.000 persones a Catalunya.
 
3.    Ampliar i diversificar les fonts de captació de l'aigua per a l'abastament municipal per evitar que la dependència d'una única font de proveïment els porti a situacions de desabastament.
 
Facilitats i liquiditat per als ajuntaments
 
Les obres subvencionades (a l'espera de la resolució definitiva un cop superats els tràmits corresponents) es podran executar fins l'1 novembre de 2018. Els criteris i imports de subvenció (població i consum d'aigua) que s'han aplicat garanteixen la distribució equilibrada i equitativa dels recursos, la corresponsabilitat i la solidaritat dels municipis per a optimitzar i prioritzar els recursos per atendre les situacions de major vulnerabilitat
 
Aquesta convocatòria dóna més facilitats que les anteriors per tal de fer les actuacions més viables econòmicament i facilitar una major liquiditat als ajuntaments. Es podran pagar les subvencions en base a les certificacions d'obra i les factures, malgrat que encara no hagin estat efectivament pagades a l'empresa contractada. També permet presentar les certificacions i factures parcials d'obra durant la seva execució. L'agència podrà realitzar fins a tres pagaments parcials de la subvenció proporcional a la despesa justificada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.