21.11.16

El Govern destina prop de 560.000 euros de l'impost turístic a plans de foment territorial a través d'ens locals de les Terres de l'Ebre

El Govern ha concedit enguany prop de 560.000 euros en subvencions a diferents ens locals de les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament de diferents plans de foment territorial del turisme.

 

Aquests diners serviran per crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; renovar senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; i crear productes turístics innovadors  que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, entre d'altres.

 

Enguany, han estat 2 subvencions que s'han destinat als següents projectes:

 

Sol·licitant

Títol del Projecte Subvencionat

Consell Comarcal de la Terra Alta

Creació i adequació d'actius turístics per tal d'assolir una destinació competitiva, sostenible i de qualitat a la Terra Alta

Ajuntament d'Horta de Sant Joan

Pla del Foment Territorial del Turisme d'Horta de Sant Joan

 

Des del 2014 –any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial- i fins el 2016, la Direcció General de Turisme haurà subvencionat a les Terres de l'Ebre 3 projectes amb un import total de més d'1 milió d'euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin en marxa projectes per valor de més de 4,5 milions d'euros, xifra que suposa una important inversió per dinamitzar turísticament aquesta zona.

 

Enguany, la Generalitat subvenciona fins el 50% dels projectes presentats amb un màxim de 400.000 euros. Aquests ajuts es financen gràcies als ingressos generats per l'Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). L'objectiu d'aquests ajuts ha estat posar al servei dels ens locals de Terres de l'Ebre un programa de subvencions per afavorir que les destinacions turístiques de la zona millorin la seva competitivitat.

 

Aquesta línia d'ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya: apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.

 

La convocatòria 2016 d'aquestes subvencions es regeix per l'ordre EMC/145/2016, de 3 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.