22.11.16

El Departament d'Agricultura convoca ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals per un import de 7,6 milions d'euros

Amb aquests ajuts, el Departament preveu generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de  250 projectes, que preveuen la creació directa de més 200 llocs de treball

 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui, 22 de novembre, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la segona convocatòria dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.

 

L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

 

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria sumen 7.666.666 euros i són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 4.370.000 euros aniran a càrrec d'una partida pressupostària del DARP per a l'any 2018, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que representa el 43% del finançament.

 

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb aquests ajuts està previst generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

 

La gestió dels ajuts serà exercida amb la col·laboració dels Grups d'Acció Local (GAL) seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de gener de 2017.

 

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

 

Grup d'acció local Leader

Dotació (euros)

Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

675.275,11

Associació per al desenvolupament Integral de la zona nord- oriental de Catalunya

668.642,24

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

603.169,30

Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp

721.331,08

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

639.066,17

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

583.261,32

Associació Leader de Ponent

763.660,34

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

642.269,84

Consorci Leader Pirineu Occidental

928.455,55

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

776.488,40

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

665.047,32

Total DARP + FEADER

7.666.666,67

 

La Direcció General de Desenvolupament Rural del DARP podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada Grup d'Acció Local (GAL), en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR 2014-2020  i en els convenis corresponents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.