12.11.16

El Consell Comarcal dóna suport a l’Associació de Turisme Rural de la Terra Alta per

Firmen un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta per a la realització d'accions de promoció turística. A través d'aquest conveni, el Consell Comarcal realitzarà una aportació anual de 1.500 euros a l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta com a col·laboració a les accions de promoció turística comarcal i posarà a disposició de l'entitat el servei de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic per a qualsevol qüestió vinculada a les accions a realitzar.

Per la seua banda, l'Associació es compromet a presentar una sol·licitud anual per a la formalització del corresponent conveni i a informar el Consell de les accions a realitzar a l'empara del conveni i anualment presentarà una memòria de les accions realitzades.

L'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta també farà constar en el material que editi amb motiu de l'execució de les accions incloses al conveni, la col·laboració del Consell Comarcal: llegenda "amb el suport del Consell Comarcal de la Terra Alta", acompanyat de l'escut de la Institució.

L'acte de signatura va tindre lloc el 16 de novembre, a càrrec del president del Consell Comarcal, Carles Luz, i del president de l'Associació de Turisme de la Terra Alta Rural de la Terra Alta, Felip Segura i Montoya.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.