15.11.16

Agricultura presenta el nou Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica de Catalunya 2015-2020


DARP
Un moment de la reunió
El departament d'Agricultura ha presentat avui el nou Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica per el període 2015-2020. La proposta es durà properament a Govern, i s'aplicarà fins a l'any 2020, coincidint amb el període de vigència i aplicació de l'actual Programa de Desenvolupament Rural. Així ho ha explicat la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Teresa Masjuan, a la Taula Sectorial de la producció agrària ecològica que ha tingut lloc avui a la seu d'Agricultura de Barcelona.
 
Aquest nou programa, que incorpora tot un plegat de mesures destinades a seguir promocionant el desenvolupament de les produccions i el consum de productes ecològics, estarà estructurat en 4 àmbits de treball: el foment de les produccions, de la innovació, de la comercialització i el consum, i de la comunicació. Dins de cadascun d'aquests àmbits es defineixen una sèrie de projectes específics d'actuació, fins a 19, dins dels quals s'aniran desenvolupant actuacions concretes, algunes de les quals ja es venen realitzant, mentre que d'altres s'aniran incorporant al llarg de la seva aplicació. Una d'aquestes actuacions és l'organització del simposi sobre Fructicultura Ecològica que tindrà lloc a Manresa, el propers dies 17 i 18 de novembre.
 
La coordinació d'aquest programa recau en la direcció general d'Agricultura i Ramaderia, que és la competent en matèria de producció ecològica, tot i que les actuacions també corren a càrrec d'altres unitats del DARP, i fins i tot d'unitats d'altres departaments de la Generalitat, per dotar-lo de la transversalitat que requereix aquesta temàtica.
 
Ajuts a la ramaderia ecològica
 
El Departament ha informat als membres de la taula, tal i com va avançar la Consellera en la resposta a la Interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals del passat dia 10 de novembre, que s'estan fent les accions per poder pagar el 100% de l'ajut a la ramaderia ecològica del 2015, amb l'objectiu de seguir donant suport a aquest sector productiu que es desenvolupa majoritàriament en zones de muntanya.
 
Per altra banda, i en la mateixa línia de suport a la ramaderia ecològica, el DARP ha explicat que s'està plantejant algunes modificacions dels criteris de la mesura per adaptar-la millor a les explotacions catalanes. Aquest canvi es planteja al detectar algunes mancances a l'hora de la resolució de les sol·licituds i s'inclourà a la convocatòria de l'any 2017.
 
Viratge del sector lleter cap  a la producció ecològica
 
Un altre tema del que s'informa és el desenvolupament, per part d'un grup d'experts multidisciplinari, d'un pla de treball específic encaminat a millorar la situació del sector lleter català. Dins d'aquest pla de treball s'ha definit, entre d'altres, un eix d'actuació centrat en millorar l'eficiència del sector lacti, i dins d'aquest eix, una de les possibilitats que s'estan explorant són la diversificació cap a la producció ecològica, a càrrec d'un grup de treball on, a més de tècnics relacionats amb la producció ecològica i la producció lletera, també participa una productora de llet ecològica, en representació del propi sector.
 
Un nou decret en projecte
 
També s'han informat de l'elaboració del nou decret sobre la producció ecològica a Catalunya, que concretarà el nou model establert per la Llei 2/2014, de 27 de gener, que manté el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a autoritat pública de control de la producció ecològica. Aquesta proposta de decret actualment està en fase de tramitació.
 
Igualment, s'ha explicat que actualment s'està revisant el Quadern de Normes Tècniques de la producció ecològica a Catalunya, que complementa la normativa europea que regula el sistema de producció ecològica, amb l'objectiu de simplificar-lo i actualitzar-ne el seu contingut.
 
Innovació i formació
 
En la taula s'ha presentat la línia de suport als projectes col•laboratius d'innovació, que s'estructuren en la creació i funcionament dels grups operatius. Aquest línia d'ajuts permet al sector agroalimentari i forestal  poder impulsar projectes d'innovació que permeten resoldre reptes o atendre oportunitats.  En la convocatòria del 2015 es van resoldre positivament 19 projectes de creació de grups operatius dels quals 4 van ser de producció Agrària ecològica. En el cas dels projectes pilot es va resoldre 1 projecte en fructicultura ecològica dels 23 que es van concedir.  En la convocatòria del 2016 s'han presentat 10 projectes dels 85 que van orientats a la producció agrària ecològica.
 
Un altre aspecte que s'ha volgut destacar és l'esforç que sector i DARP fa per impulsar la formació i la transferència de coneixement on destaca que el 12% de les jornades dels darrers 2 anys que s'han fet en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)  han estat de producció agrària ecològica i en la formació a part dels cicles i la gran oferta de formació contínua enguany s'ha iniciat un curs d'emprenedoria en ramaderia ecològica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.