14.10.16

Tortosa: El Síndic de Greuges evidencia la mala praxis del govern de Bel en resposta a les queixes efectuades pel grup municipal socialista

El passat mes de juny el grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tortosa va presentar una queixa davant el Síndic de Greuges per denunciar que havent adreçat a l'alcalde el mes d'abril un total de set escrits sol·licitant documentació en relació a diversos temes municipals a data de juny encara no s'havia rebut cap resposta, el que suposa un clar incompliment dels terminis que estableix el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Tortosa, la Llei de Transparència i la Llei municipal del règim local.

Havent presentat el 9 de juny un nou escrit a l'alcalde recordant la documentació sol·licitada, en data 1 de juliol de 2016, efectivament vam rebre algunes de les respostes als escrits als que feia referència la nostra queixa amb dates compreses entre el 5 de maig i el 30 de juny i sense registre de sortida. En data 27 de juliol el Síndic de Greuges va rebre còpia de les respostes de l'equip de govern i va poder constatar el retard en atendre les nostres peticions i per això va comunicar que havia emès resolució recordant a l'Ajuntament la regulació que estableix que el termini màxim per donar resposta als càrrecs electes és de quatre dies.

Donat que el to de la resposta continguda en alguna de les respostes rebudes ratlla la incorrecció i el menyspreu que crec que no es mereix un regidor de l'Ajuntament i, a més, la majoria d'elles no incorporaven ni adjuntaven la documentació que havíem sol·licitat es van presentat nous escrits en resposta i demanant de nou la documentació que havíem sol·licitat i es va presentar, en data 4 d'agost de 2016 una nova queixa al Síndic evidenciant que, a pesar de les seves accions, la situació continua repetint-se.

Aquesta setmana hem rebut resposta per part del Síndic de Greuges en la que informa que han sol·licitat a l'Ajuntament de Tortosa un informe i la documentació escaient per resoldre la queixa però que, superat el termini de temps legal per respondre el requeriment, no han rebut resposta pel que han reiterat aquesta sol·licitud tot recordant a l'Ajuntament el deure de facilitar-la.

"Amb aquestes queixes volíem que quedés palesa una situació que es ve repetint de manera continuada per part del govern municipal a l'Ajuntament de Tortosa pel que fa a la petició d'informació municipal per part del nostre grup. Es tracta de la manca de voluntat per part de l'equip de govern a l'hora de facilitar informació del nostre interès, que fins i tot en algun cas ha arribat a tardar dos anys, o no ens ha estat facilitada mai. Però pel que veiem aquesta actitud també es dona amb les peticions del Síndic de Greuges, incomplint novament la llei", ha dit el portaveu del grup socialista, Enric Roig, qui ha volgut remarcar que "creiem que no hi ha intenció de posar solució ja que, de fet, una de les nostres queixes sobre el nou ROM és que ha eliminat el termini màxim per donar resposta a les demandes d'informació dels càrrecs electes, que l'anterior ROM estableix en deu dies., ha reblat el portaveu socialista que ha volgut recordar que "no és la primera vegada que fem arribar les nostres queixes al Síndic, ja que així ho vam fer per denunciar moltes vegades la manca de transparència del web municipal i la dificultat per accedir a la informació dels grups municipals de l'oposició".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.