En portada

Curs d'enologia bàsica a Gandesa

L'Escola Agrària de Gandesa, amb la col·laboració del Celler Herència Altés de Gandesa, organitza el curs Enologia bàsica i tast de vins...

13.9.16

Unió de Pagesos denuncia el model espanyol d’aplicació de la PAC per tercer cop davant la Comissió Europea


Unió de Pagesos ha presentat denuncia avui davant la Comissió Europea, a la seu que té a Barcelona, contra el model de regionalització espanyol del pagament bàsic de la Política Agrària Comuna (PAC) per arbitrària i discriminatòria. El sindicat també ha denunciat que els ajuts associats a la producció en determinades regions incentiven la producció en lloc de ser un suport a productors que tenen dificultats, cosa que contravé la normativa europea.    

La denúncia posa de manifest, en primer lloc, que el pagament bàsic a l'Estat espanyol no se sustenta en criteris objectius i equànimes en utilitzar com a base les comarques agràries. Aquesta divisió, la darrera actualització del 1996, en 326 comarques de l'Estat espanyol, presa com a base per a l'aplicació del pagament bàsic, contravé l'article 21 del Reglament de la Comissió Europea 1307/2013, atès que es tracta d'una estructura administrativa que no té res a veure amb raons agronòmiques o de potencial agrari regional per conformar la integració dels municipis en cada comarca. Això fa que sota el criteri d'aquestes comarques agràries, l'Estat espanyol no s'assegura un repartiment proporcional d'avantatges i desavantatges per als agricultors actius.

A més, en la denúncia, Unió de Pagesos qüestiona la metodologia del model de regionalització de la intensitat d'ajuda per potencial productiu. Aquest basa l'assignació de drets del 2015 en les orientacions productives del 2013, sense tenir en compte les hectàrees admissibles que no havien generat pagaments directes ­—en cas que l'agricultor declari superfície en més d'una comarca agrària—, ni el flux dels imports provinents de la ramaderia —en les mitjanes dels quatre imports segons els quatre criteris que s'estableixen per comarca—. Això fa, per a Unió de Pagesos, una assignació arbitrària i desproporcionada de les superfícies agràries en la regionalització final.

El resultat d'aquesta metodologia, en establir el model de regionalització espanyol, ha fet que comarques agràries i municipis amb condicions de producció similar estan integrats en diferents.

En segons lloc, Unió de Pagesos ha denunciat que pel que fa a les ajudes associades a la producció que la Unió Europea reserva per a determinats sectors o regions que afronten dificultats, i són especialment importants per motius econòmics, socials o ambientals, l'Estat espanyol ha optat per establir ajuts a sectors sencers (tot i que en alguns ha diferenciat els imports per la insularitat o zona de muntanya i, en el cas del boví de llet, per a les primeres 75 vaques i per a la resta).

Això ha comportat, un cop ja són públics els resultats de l'aplicació de les ajudes associades a l'Estat espanyol, que determinades ajudes associades esdevinguin un incentiu a la producció en determinades regions, més que no pas un suport a sectors i zones en dificultat. La denúncia posa com a exemple d'això que les explotacions de vaques de llet més grans i de més superfície de Galícia arriben a percebre el doble d'ajuda respecte els ajuts percebuts el 2014 en el conjunt dels pagament directes (pagament bàsic, pagament verd i ajuda associada a la producció de llet).

Amb aquesta denúncia, Unió de Pagesos ha denunciat tres aspectes de la política agrària de l'actual Govern del PP davant les autoritats europees. La primera denúncia la va presentar el 12 de febrer del 2015 davant la Comissió Europea perquè els reials decrets d'aplicació de la PAC del Govern espanyol permetien a agricultors no actius cobrar ajuts directes i perllongava els pagaments fraudulents basats en els imports percebuts el 2014. La segona denúncia la va presentar el passat 15 de juny perquè el Govern espanyol no ha adaptat el model de reconeixement de les interprofessionals agroalimentàries al reglament europeu del 2014.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.