9/08/2016

El PSC de Tortosa demanarà al proper Ple que es revisi i modifiqui la quota de la taxa d’escombreries pels locals buits


Els socialistes presentaran també al Ple mocions per la paralització dels requeriments de dissolució d'empreses públiques municipals i de desaprovació pels fets del Parlament de Catalunya en la votació de l'informe de la comissió d'estudi del procés const

El PSC es fa resó de les queixes de la ciutadania i demanarà al proper Ple que es revisi i modifiqui la quota de la taxa d'escombreries pels locals buits. Així mateix demanarà bonificacions per aquells que més reciclen

Els socialistes presentaran també al Ple mocions per la paralització dels requeriments de dissolució d'empreses públiques municipals i de desaprovació pels fets del Parlament de Catalunya en la votació de l'informe de la comissió d'estudi del procés constituent.

Arrel de les aportacions, queixes i suggeriments de diferents ciutadans i ciutadanes propietaris de locals buits o locals comercials, el grup socialista a l'Ajuntament presentarà una moció per modificar i revisar la taxa de recollida d'escombreries, concretament pel que fa a la quota tributària a satisfer per part dels locals buits que no generen gairebé cap residu i han de pagar com si hi hagués activitat permanent; o per aquells destinats a comerços, indústries, oficines magatzems i similars, que liquiden una taxa, en la seva opinió, desproporcionada per a locals de superfície reduïda en comparació amb altres locals. En paraules del portaveu socialista Enric Roig, "l'actual ordenança estableix una classificació de la quota tributària dels locals en funció del nombre de places d'usuaris per a hotels, pensions, sanatoris i clíniques, col·legis i acadèmies; així com en funció dels metres quadrats de superfície construïda per a supermercats i hipermercats, cafeteries, restaurants i bars, i en canvi no estableix cap classificació diferenciada per a l'epígraf de comerços, industries, oficines, magatzems i similars, mentre que altres ajuntaments com Tarragona, Reus i Valls estableixen una gradació dels locals per oficines, a més a més de la zona om estiguin ubicats, també en funció de la superfície. d'altra banda, donada la situació actual de crisi hi ha molts locals que no es troben ocupats ni desenvolupen cap activitat i que la taxa d'escombreries recau directament en el propietari, havent de suportar el mateix cost econòmic que un local en funcionament quan realment no està generant gairebé cap residu" Per això el PSC demana en la seva moció estudiar modificacions en l'ordenança actual per tal de permetre una equitat a l'hora de liquidar la taxa corresponent així com estudiar l'aplicació d'una quota tributària diferenciada per aquells locals buits o sense cap mena d'activitat que demostrin que realment no generen gairebé cap mena de residus.

D'altra banda i en el mateix sentit, esprés de que el PSC de Tortosa aconseguí el compromís de l'adhesió Tortosa al pacte integrat d'alcaldes i alcaldesses del Clima i l'Energia el grup municipal socialista presenta una nova mesura per dur a terme accions tangibles en aquest aspecte, entenent que els Ajuntaments han de desenvolupar actuacions encaminades a reduir, recuperar i reciclar el màxim de residus i sensibilitzar a la població per contribuir als objectius de prevenció de la contaminació, per això han presentat una moció que pretén, en paraules de Roig, "incentivar el reciclatge estudiant l'aplicació de bonificacions a la taxa de recollida d'escombraries en funció del volum de residus reciclats o lliurats a la deixalleria per part dels ciutadans, que contemplés aquelles mesures i consideracions resultants del treball dels tècnics municipals".

En el ple de dilluns, els socialistes també portaran una moció per demanar al govern espanyol que paralitzi els requeriments que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha tramès a diversos ajuntaments per tal de que adoptin les mesures oportunes per a procedir a l'extinció de diferents entitats públiques que en depenen en cas d'haver tingut pèrdues en els dos últims exercicis. Entre les entitats la dissolució de les quals es pretén es troben empreses municipals que realitzen determinats serveis públics, com el transport de viatgers, l'abastament d'aigua o la recollida d'escombraries. Segons Roig, "aquest requeriment suposa per si mateix un nou atac del ministre en funcions a l'autonomia local; però que a més, d'executar-se, suposaria que els ciutadans i ciutadanes dels Ajuntaments i de les Diputacions afectats veurien com deixen de prestar-se els serveis públics essencials per a la seva vida quotidiana".

Finalment, el grup municipal del PSC presentarà també una moció en relació als fets esdevinguts al Parlament de Catalunya en la sessió plenària  del 28/07/2016, de la votació de l'informe de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, entenent que aquest tipus d'iniciatives són altament perjudicials pel nostre autogovern i fomenten una perillosa divisió entre els catalans. Per aquest motiu amb aquesta moció el grup socialista vol refermar la idea de que les institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania i cap majoria política té dret a posar en risc unes institucions que ho són de tots els catalans i catalanes, així com defensar l'estat de dret del qual s'ha dotat la nostra societat democràtica.