En portada

Gandesa promociona els productes de proximitat amb una mercat de quiòmetre zero

Gandesa ha inaugurat avui el IV Mercat de Productes de Proximitat Km 0 en el marc dels actes de "1319 Gandesa", que s'organitz...

16.9.16

Acords de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 15 de setembre de 2016

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 15 de setembre una sessió plenària ordinària en la qual es van adoptar els acords següents:


1. Es va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior, després que els regidors aportessin algunes petites modificacions.

2. Es va donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades des de la darrera sessió.

3. Es van aprovar per unanimitat els dies de festa local de 2017: el 17 de gener, Sant Antoni, i el 25 d'agost, Festa Major.

4. Es va aprovar el compte general de l'exercici de 2015 amb 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).

5. Es va aprovar l'expedient de modificació de crèdit 6/2016 per tal de donar cabuda al pressupost a una subvenció de 19.169 euros del Pla d'emergència nuclear (PEN) per a fer millores en el sistema de megafonia. També per a l'adquisició d'un camió ploma. Deu vots a favor (CiU, PP i PSC) i 3 abstencions (ERC).

6. Es va aprovar l'expedient de modificació de les ordenances fiscals per donar cabuda a nous supòsits que no estaven detallats fins ara. Entre aquests es trobava la taxa d'ocupació de domini públic de materials i cadires quan s'envaeix la zona blava. També es va modificar la plusvàlua per vendes de propietats per causa de desnonament amb una bonificació del 90%, d'acord amb la legislació vigent. Finalment, el ple va aprovar assumir les taxes i els preus dels serveis de les instal·lacions municipals després de la dissolució de la Societat Esportiva de Móra d'Ebre, que gestionava fins ara aquests serveis. Deu vots a favor (CiU, PP i PSC) i 3 abstencions (ERC).

7. Es va donar compte de l'informe del Pla d'ajustament del segon trimestre de 2016.

8. Es va donar compte de l'informe  sobre morositat del segon trimestre de 2016.

9. Es va donar compte de l'informe de l'execució trimestral del pressupost del segon trimestre de 2016.

10. Es van presentar les mocions següents:

- Moció d'ERC amb el suport de CiU per a la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya. La moció feia referència a les iniciatives parlamentàries aprovades a la cambra catalana en matèria de donar suport a les emergències socials i d'habitatge habitual suspeses pel Tribunal Constitucional i instava els membres del ple a donar suport a la sobirania del Parlament. Es va aprovar amb 10 vots a favor (CiU i ERC), 1 en contra (PP) i 2 abstencions (PSC), per no estar d'acord amb el 5è punt de la moció.

- Moció del PSC perquè les negociacions entre la Unió Europea sobre del TTIP siguin de la màxima transparència i en cap cas s'accepti un acord que suposi algun perjudici per a la ciutadania europea. Es va aprovar per 12 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 abstenció del PP.

- Moció d'ERC de revocació del nomenament de Francisco Labadie Otermín com a fill adoptiu de Móra d'Ebre, produït el 4 d'abril de 1950. Labadie Otermín va ser governador civil de la província durant el règim franquista, cap provincial de la Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS i voluntari de la División Azul. La moció també demanava, a proposta del grup de CiU, fer extensiu aquest acord a totes les altres persones que hagin estat dirigents franquistes. Es va aprovar per 12 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 abstenció (PP).

11. En el capítol d'informacions de presidència, l'alcalde, Joan Piñol, va informar el plenari del viatge que efectuarà durant el cap de setmana una delegació municipal a la població francesa de Bonson per a signar l'acord d'agermanament entre Móra d'Ebre i Bonson. També va anunciar que en pròximes dates s'anunciarà un contraacte en què una delegació de Bonson visitarà la capital de la Ribera d'Ebre.

L'alcalde va posar de relleu que la temporada de les piscines municipals descobertes es va tancar enguany amb els millors resultats dels darrers cinc anys quant a venda d'entrades, amb un increment del 20% respecte a la temporada passada.

12. En el capítol de precs i preguntes, la regidora Dolors Gurrera (PSC) va efectuar diverses preguntes al voltant de les obres que s'han executat en un equipament municipal al barranc de les Moreres que ha d'acollir un Centre Obert per a jóvens.

Cinta Agné (ERC) va manifestar el seu desacord per algunes contractacions d'urgència que va efectuar l'Ajuntament. L'alcalde va replicar que les contractacions fetes van ser ajustades a la legalitat.

La regidora Agné es va interessar per la situació de les obres de desenrunament d'un edifici del carrer del Vall, 11 i va damanar explicacions de la manera com es va contractar l'empresa que va executar les obres. L'alcalde va informar que els treballs es van actuar d'urgència per evitar danys als veïns i que la inversió arriba fins al moment a 15.000 euros, si bé pot arribar a 25.000 euros per acabar d'apuntalar l'immoble. Sobre la contractació de l'empresa, Joan Piñol va indicar que el consistori es va guiar per criteris tècnics.

La regidora d'ERC també va mostrar la seua disconformitat per les contractacions d'un pla de treball i va criticar el funcionament de la borsa de treball municipal. L'alcalde, Joan Piñol, va defensar els criteris de la borsa de treball i va anunciar la futura aprovació d'un reglament que determini el funcionament de la borsa de treball municipal.

Cinta Agné va preguntar si s'havien fet pregons demanant la col·laboració de la ciutadania  en una recerca de fosses comunes de la Guerra Civil promoguda pel Banc d'ADN. L'alcade va respondre que fins a la data no s'ha rebut cap petició en aquest sentit.

Finalment, la regidora republicana es va referir a un debat suscitat en el darrer ple sobre els costos dels cartells anunciadors del municipi com a membre de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). La regidora va aportar documentació que indicaven que els cartells, de dos mides diferents, tenen un preu de 71,40 euros més IVA i de 46,20 euros més IVA, i no de 400 euros com havia manifestat l'alcalde. Piñol va replicar dient que la informació que va fer pública al ple li va arribar directament de l'AMI, entitat de la qual n'és membre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.