En portada

Curs d'enologia bàsica a Gandesa

L'Escola Agrària de Gandesa, amb la col·laboració del Celler Herència Altés de Gandesa, organitza el curs Enologia bàsica i tast de vins...

10.5.16

Per salut, economia i medi ambient, consumeix productes de proximitat

En el sector de l'alimentació, la proximitat està esdevenint un factor cada cop més En aquest sentit, el consum de proximitat o de 'Quilòmetre zero' és la venda de productes agroalimentaris -procedents de la terra, el mar o de la ramaderia- que es consumeixen bé directament sense cap mena de transformació, o bé com a resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que es realitza directament -per part dels productors o agrupacions de productors agraris- o mitjançant la intervenció d'una persona intermediària.

Són aliments que han estat produïts molt a prop de casa, en la modalitat de venda directa o en circuit curt. Fonamentalment es tracta de carn, peix, verdures, fruites, hortalisses, pa, llet, formatges i altres derivats de la llet.

D'aquesta manera, es garanteix un producte fresc, de més qualitat, sovint a un millor preu per al consumidor en relació amb la qualitat que rebem i també a un preu més just per al productor. Això ens garanteix, per tant, uns majors beneficis nutricionals i també socials.

Aquest tipus de consum apropa el consumidor al productor, en una relació més directa i humana. A més, vinculem la nostra manera de menjar al territori. Evitem la pèrdua dels vincles amb la terra i els establim amb la gent que la cultiva o produeix els aliments. Sabem el que mengem, reforcem la filera curta dels aliments i vivim d'acord amb l'estil de vida que ens és propi.  

Això permet augmentar la renda del productor i també contribueix a potenciar l'economia local i de petits productors, és dir, la de casa nostra, la dels nostres veïns i veïnes, envers a l'economia forana i de grans productors. Així, contribuïm al manteniment de petites explotacions familiars, agràries i ramaderes, alhora que evitem l'abandonament de les zones forestals.

Altrament, de mitjana, els aliments recorren 1.900quilòmetres entre el lloc d'origen fins que es consumeixen, fet que comporta un important sobrecost energètic, mediambiental i econòmic derivat del transport.

En canvi, amb un consum de proximitat es contribueix a millorar la sensibilitat envers l'entorn natural; disminueix els efectes del transport i la distribució sobre el medi ambient; es conserva el paisatge i s'afavorim la conservació d'espècies agroalimentàries autòctones en perill de desaparició.

Per tant, per tots aquest motius, des del Consell Comarcal del Montsià es recomana consumir productes de proximitat o de 'Quilòmetre zero'.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.