8.4.16

Endesa firma convenis amb COAATT i COAC

Endesa, amb la voluntat de seguir ampliant acords per millorar i agilitzar els canals de comunicació entre la companyia i el sector de l'urbanisme i la rehabilitació, ha signat convenis de col·laboració amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT) i amb la demarcació de l'Ebre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). L'objectiu és assessorar als col·legiats sobre el subministrament d'electricitat, així com la realització de xerrades i conferències relacionades amb temes energètics.

Els acords els ha signat el responsable d'empreses de nova construcció d'Endesa a Catalunya, Eduardo Domingo, amb els respectius col·legis. D'una banda, amb el president del COAATT, Adolf Quetcuti, i de l'altra amb el president del COAC a l'Ebre, Joan Manuel Margalef. Es tracta de donar resposta als dubtes dels col·legiats que ho desitgin, sobretot amb tot allò relatiu a l'eficiència energètica i al subministrament elèctric. Gràcies als compromisos adquirits, la Companyia obre una línia directa de comunicació per tal d'agilitzar els tràmits i donar a conèixer les solucions més òptimes en temes energètics.

Aquesta iniciativa contempla vàries vies d'actuació. D'una banda, la vessant més administrativa; d'una altra, temes d'eficiència energètica i, per últim, la mobilitat elèctrica. En concret, Endesa posarà a disposició dels col·legiats un interlocutor que de manera directa donarà informació i gestionarà tots els tràmits. A més, els interessats rebran assessorament sobre diversos aspectes com les tarifes més adients per la contractació, la tramitació de canvis de nom, altes i baixes de comptadors, etc. També s'oferiran estudis previs a les peticions, tant de desplaçament de línies com per a nous subministraments, gestió dels tràmits per a nous projectes elèctrics, com ampliació de potència, canvis de tensió o remodelacions d'instal·lacions, entre d'altres.

Des del punt de vista d'eficiència energètica, la tendència actual és que no només els edificis nous es facin de la manera més eficient possible, sinó que els edificis ja construïts siguin sotmesos, cada vegada més, a rehabilitacions energètiques. En tots dos casos, Endesa oferirà la figura de Gestió Energètica Integral amb solucions d'estalvi energètic i realitzarà els estudis necessaris per aportar les solucions tècniques i econòmiques més adients.

En aquest sentit, la Companyia també aportarà solucions tècniques i econòmiques per tal de subministrar i instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics allà on es desitgi.

Aquests dos convenis se sumen als dos que es van signar amb la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, al febrer, i amb el Gremi de la Construcció del Baix Camp, al març. Així, Endesa es posa a disposició de les quatre entitats, on ja s'han organitzat o és previst fer-hi xerrades i conferències sobre temes d'interès per als col·legiats i agremiats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.