6/11/2009

UNIÓ DE PAGESOS DENUNCIA QUE LA CRISI DE PREUS AL SECTOR DE L’OLI D’OLIVA ES DEU A LA POSICIÓ DOMINANT DE LA DISTRIBUCIÓ

El preu percebut pel productor ha abaixat un 30% des de l'abril de 2008 i en l'actualitat s'ha situat entre l'1'94 euros/kg de l'oli d'oliva verge extra d'arbequina i un 1,74 euros/kg l'oli d'oliva verge. L'estudi Nielsen 2008 reflecteix a nivell estatal la posició dominant del sector distribuïdor quan demostra que un 55% de l'oli d'oliva venut l'any 2007 s'ha venut a través de la gran distribució. D'altra banda, l'Anuari de la distribució comercial del sector quotidià en règim d'autoservei a Catalunya 2009 del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, demostra que a Catalunya quatre grups empresarials concentren la meitat de la superfície comercial (49,7%) i de les vendes (56,62%) i continuen liderant el sector quotidià. Així mateix, pel que fa a una possible pràctica de venda a pèrdues, cal recordar que ofertes d'oli d'oliva verge extra a 1,99 €/l són irreals ja que els costos de producció es situen entre els 2 i 3 €/kg oli (veure taula annexa).  

Unió de Pagesos també considera que l'entrada en vigor del Reglament 182/2009, en el passat mes de març, i llur aplicació a partir de l'1 de juliol d'aquest any ─que permet comercialitzar a tota la UE barreges d'oli d'oliva amb oli de llavor─ afavoreix encara més aquesta posició dominant de la gran distribució i li ha facilitat modificar els seus paràmetres de compra. Actualment, ja no els cal aprovisionar-se d'oli d'oliva per a tot l'any, ja que sempre el podran barrejar amb l'oli de llavor i treure'l al mercat.

 

D'altra banda, el sindicat recorda que l'emmagatzematge privat és una mecanisme del tot insuficient en un cas, en el qual, l'origen del problema no és l'excés d'oferta. Tot i que aquesta mesura pot anar bé a certes empreses d'Andalusia que poden ser-ne beneficiaries, no serveix de res a Catalunya, ja que no farà recuperar el preu de l'oli als productors catalans i la fi del període d'emmagatzematge coincidirà amb l'inici de la propera campanya de comercialització.

 

El sindicat reclama, entre d'altres mesures:

 
  • Una campanya de promoció directa al consumidor sobre la qualitat dels olis d'oliva catalans de DOP: més sostenibles i de més qualitat que els de marca blanca; així com, una campanya de promoció directa a la restauració.
 
  • Modificació de les normes de comercialització per tal de permetre que els Estats membres de la UE puguin prohibir la comercialització de les barreges d'oli d'oliva amb oli de llavor.
  • Increment de les inspeccions i controls de l'etiquetatge, sembla que no tot el que s'etiqueta com a oli d'oliva verge extra ho és. Cal evitar els fraus al consumidor.
  • Que s'investigui si l'oligopoli de la gran distribució ha infringit l'article 2 de la llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la competència, per abús de posició dominant; o bé l'article 14 de la llei 7/1996, de 15 de gener 1996, d'Ordenació del comerç minorista, respecte a les ventes amb pèrdues.  
 

Unió de Pagesos denuncia la inacció del Govern de la Generalitat i especialment del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per no haver pres una posició activa en el control dels abusos i fraus i en la defensa dels drets dels consumidors, ni contra la modificació de les normes de comercialització de l'oli d'oliva i per haver deixat morir un projecte de promoció d'oli en la restauració.

 

Davant d'aquesta situació, el sindicat ha demanat la convocatòria extraordinària de la Taula sectorial agrària del sector de l'oli d'oliva, pel proper 18 de juny. Així mateix, també farà analitzar diferents olis d'oliva verge i verge extra de marca blanca per conèixer si la gran distribució està fent frau al consumidor. El sindicat també traslladarà als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya la necessitat del control de la inacció del govern de la Generalitat i mesures per tal de pal·liar la crisi dels productors catalans.