5/20/2008

INCASÒL promou un nou sector per a activitats econòmiques a Móra la Nova i Tivissa, a la Ribera d’Ebre

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha adjudicat les obres per urbanitzar el polígon 1 del sector per a activitats econòmiques del Molló. El nou sector consta de dos polígons d’aproximadament 26 i 10 hectàrees respectivament. Els terrenys estan situats a cavall entre els municipis de Móra la Nova i Tivissa, a la Ribera sud, a la comarca de la Ribera d’Ebre.

Dades del sector

Pressupost d’adjudicació – 4,15 MEUR

Termini d’execució – 10,5 mesos

Empresa adjudicatària – Àrids Romà/Rubau Tarrés (UTE)

INCASÒL ha adjudicat les obres d’urbanització del polígon 1 del sector del Molló. L’àmbit té una forma irregular i està situat entre els municipis de Móra la Nova i de Tivissa. Els terrenys limiten al nord amb el mas de la Viuda Sanxo; a l’oest, amb les carreteres C-44 i C-12; al sud, amb el barranc del Calapatar; i a l’est, amb una pineda i un camp de cultiu.

Es tracta d’un sector discontinu que incorpora una feixa allargada de terreny de 2 hectàrees de superfície, entre la carretera C-12 i el riu Ebre, que uneix el sector amb el riu. De les 26,45 hectàrees que conformen el polígon 1, el 52% es destina a espais verds, equipaments i vialitat; i el 48% restant, a indústria aïllada gran i mitjana.

El projecte d’INCASÒL preveu una urbanització que minimitzi al màxim l’impacte ambiental. És per això que es crea un sistema d’espais lliures que constitueixen una zona verda contínua al voltant de les indústries. La franja de protecció és especialment ampla en la zona sud per protegir i preservar el barranc del Calapatar. També s’urbanitzarà com a espai lliure tota la superfície que hi ha entre el riu Ebre i l’eix de l’Ebre, la qual cosa donarà continuïtat a l’àrea de protecció del riu.

El Molló acollirà indústria aïllada gran i petita. L’ordenació proposada s’estructura mitjançant una xarxa viària que s’ajusta al màxim a l’orografia del terreny, fragmentant les parcel·les de manera que es produeixi una implantació natural en l’entorn rural immediat.

El sector estarà comunicat amb la carretera C-12, coneguda com a l’eix de l’Ebre, que uneix Tortosa amb Lleida i que està en procés de desdoblament. Serà un sector amb molt bona ubicació i accessibilitat, ja que també estarà connectat a la carretera C-44, que l’unirà amb l’Hospitalet de l’Infant i l’autopista AP-7.

Aquesta actuació s’inscriu en el Programa de sòl promogut pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, i de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu cobrir la demanda de sòl per a activitats econòmiques per potenciar la competitivitat del país i contribuir al seu equilibri territorial.

La nova actuació que promou INCASÒL aportarà al municipi sòl industrial a un preu competitiu, per afavorir la implantació de noves indústries i renovar les existents, i estimular així la inversió al municipi. A més, l’actuació permet l’obtenció de sòl públic que se cedirà gratuïtament a l’Ajuntament per tal de crear noves dotacions per als nuclis existents.

Actuacions a les Terres de l’Ebre

Juntament amb el sector del Molló, que ara s’adjudica, a les Terres de l’Ebre l’INCASÒL està promovent el sector de les Camposines, a la Fatarella, desenvolupat per un consorci integrat per vuit municipis; l’estació de mercaderies a l’Aldea i el sector Catalunya sud, a Tortosa i l’Aldea.

Tots quatre són sectors complementaris entre si i configuraran la xarxa industrial de les Terres de l’Ebre.