23.2.18

Les exportacions agroalimentàries catalanes creixen un 4,6 % l'any 2017 fins a superar els 10.000 milions d'Euros l'any 2017

Les exportacions agroalimentàries catalanes van créixer un 4,6 %
durant l'any 2017 en relació a l'any anterior totalitzant 10.070 M€,
mentre que les importacions ho han fet un 4,4% fins a situar-se als
10.103 M€. Així doncs, la taxa de cobertura que relaciona aquestes
dues magnituds (exportacions i importacions) és pràcticament del 100%
(99,7%), segons dades elaborades pel Gabinet Tècnic del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat
de Catalunya a partir de la font: Datacomex.

Així, la xifra total de vendes de productes agroalimentaris a
l'exterior durant el període comprés entre 2007 i 2017 ha passat de
5.240 M€ als 10.070 M€, experimentant un creixement del 92%, mentre
que les importacions durant aquest mateix període de 11 anys han
passat de 8.021 M€ als referits 10.103 M€ i per tant han crescut menys
d'un 26% (un 25,9%). De la mateixa manera, la taxa de cobertura ha
passat del 65% al 99,7%.

Un any més, el sector càrnic ha estat el primer sector exportador
totalitzant 2.951M€ i experimentant un creixement del 9% en relació a
l'any anterior. Per importància econòmica el segueix el sector de les
fruites amb 909 M€, tot i que enguany ha patit una lleugera davallada
del 2% respecte 2016. En tercera posició, destaca la partida dels olis
i greixos amb 893M€, i en quarta la de begudes amb 880M€, la qual
inclou cerveses, aigües, vins, etcètera, i en què la subpartida més
important és la dels vins, amb 608M€, lleugerament per sobre de 2016
en un 1,8%.

D'entre les partides d'exportació, cal destacar, per la seva magnitud
i creixement, la partida de carns i despulles que ha totalitzat els
2.731,9M€ i ha tingut un augment de 311 milions (12,9%) en relació a
2016. En segon lloc, se situa la partida de greixos i olis que
totalitza 877M€ i creix un 8,7%. I finalment, la partida de productes
de cereals i pastisseria que creix un 15,7% i suma 672M€. Aquesta
última partida porta ja dos anys seguits de forta pujada en el valor
de les exportacions.

Quant a importacions, les dues primeres partides són la corresponent a
llavors d'oleaginoses i plantes industrials i la de cereals, les quals
totalitzen 2.123 M€ que juntament amb la de residus de la indústria
alimentària i tortons, també fonamentalment per a alimentació animal,
sumen 2.746 M€, davant dels 2.604 milions d'€ de l'any 2016.

Les altres grans partides d'importació són, com és habitual, les de
productes de la pesca, amb 899M€, llet i derivats amb 715M€, i cafè,
te i espècies, amb 709M€.

Esquerra presenta diverses preguntes al govern sobre els informes tècnics que reconeixen una errada greu en el disseny del Castor

El diputat republicà Jordi Salvador ha presentat nou preguntes per escrit al govern espanyol, arran del reconeixement fet pel Ministre d'Energia, Alvaro Nadal, de que hi havia una errada greu en el disseny del Castor.
 
Salvador ha manifestat que 'el reconeixement de l'errada en el disseny del Castor a més de demostrar la necessitat de fer una auditoria tècnica de la totalitat dels informes i estudis tècnics fets durant el procediment de decisió i posterior construcció del Castor; pot suposar la confirmació de les observacions plantejades durant anys per científics de prestigi, com el geòleg i professor de la UB, Josep Giner'.
 
El diputat ha registrat tres preguntes per saber qui va fer els informes tècnics amb els que es fonamenta el Ministre per dir que va haver-hi una errada greu de disseny. 'L'opacitat, la confidencialitat i l'absoluta manca de transparència és la manta amb la que els governs de PSOE i PP han tapat totes les vergonyes polítiques, tècniques i econòmiques del Castor. Volem poder accedir a tota la informació per així poder la veritat del que ha passat. En tenim dret'.
 
A més de formular dos preguntes sobre el gas matalàs i el personal tècnic, Salvador ha registrat cinc preguntes per saber quan el govern sol·licitarà els informes tècnics que han de garantir el desmantellament del Castor, tal com reclama la Proposició no de Llei aprovada a la Comissió d'Energia del Congrés el passat 14 de febrer.
 
Com durant la sessió de control al govern el Ministre no va voler respondre a la nostra demanda de saber quan donarà compliment al mandat parlamentari de sol·licitar els informes tècnics pel desmantellament del Castor, seguim insistint per saber quan ho farà i a quin organisme els sol·licitarà'. Ha afirmat el diputat republicà.
 
Salvador ha manifestat que 'hem ser perseverants perquè sinó el govern ajornarà el desmantellament del Castor tot el que pugui en el temps, i mentrestant el consumidor de gas haurà de pagar cada any amb el seu rebut els 15,7 milions d'euros de la hivernació'.

Òmnium proposa roses grigues pr Sant Jordi

Finalitza un curs de coneixement de la societat catalana a Arnes

El dia 23 de febrer s'ha realitzat la cloenda d'un curs, anomenat
mòdul C, de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.
Aquesta formació s'inclou dins del servei de primera acollida, que
impulsa el Govern de Catalunya amb la col·laboració de
l'Administració local i el cofinançament del Fons Social Europeu, amb
l'objectiu de promoure l'autonomia personal de les persones
estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d'oportunitats entre
la ciutadania.

El curs es va realitzar al municipi d'Arnes, un municipi que ha
observat darrerament un increment d'empadronaments de dones vingudes
d'Hondure. Han finalitzat la formació un total de 10 dones.

El principal objectiu d'aquest curs és donar a conèixer la societat
catalana: el marc jurídic, els drets i deures dels ciutadans, els
serveis, la cultura, les tradicions, tenint el català com a llegua
vehicular, per tal de millorar la integració, la cohesió i la
convivència ciutadana. Es pretén que les persones estrangeres
aconsegueixin una major dinàmica de promoció i autonomia personal, i
també una major participació social als municipis de la comarca.

El servei de primera acollida consta d'un conjunt d'accions i recursos
que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels
usuaris potencials. Inclou l'acompanyament, la formació i la
certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i
treballar a Catalunya.

22.2.18

Acords del Ple municipal de Móra d’Ebre del dia 22 de febrer de 2018

Acords del Ple municipal de Móra d'Ebre del dia 22 de febrer de 2018

L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha celebrat avui, 22 de febrer de 2018,
una sessió plenària ordinària en la qual s'han adoptat els acords
seguents:

1. S'ha aprovat l'acta de la sessió anterior. Unanimitat.

2. S'ha donat compte de resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió

3. S'ha donat compte de l'informe d'execució del pressupost
corresponent al tercer trimestre de 2017.

4. S'ha donat compte de l'informe d'execució del pressupost
corresponent al quart trimestre de 2017.

5. S'ha donat compte de l'informe de morositat corresponent al tercer
trimestre de 2017.

6. S'ha donat compte de l'informe de morositat corresponent al quart
trimestre de 2017.

7. S'ha donat compte de l'informe de seguiment del Pla ajustament
corresponent al tercer trimestre de 2017.

8. S'ha donat compte de l'informe de seguiment del Pla ajustament
corresponent al quart trimestre de 2017.

9. S'ha aprovat l'expedient 1/2018 de modificació de crèdit a causa de
l'atorgament d'una subvenció per a tirar endavant actuacions
municipals contra incendis forestals. Vuit vots a favor (PDCAT i PP) i
5 abstencions (ERC i PSC).

10. S'ha aprovat l'assignació de nomenclatura a diversos carrers.
Concretament, l'Ajuntament posarà el nom de carrer Estret al tram
entre els carrers de la Palla i de la Gràcia. Carrer Ville de Bonson,
al tram que va des del pont d'arcades a l'inici dels terrenys del
mercat municipal. Plaça dels Entença, al tram final del carrer del
Calvari. Plaça del Portal de la Vila, a la plaça existent al carrer de
la Vila, cantonada amb la travessia de la Ventura. Plaça de Sant Joan,
al tram inicial del carrer de la Barca fins a la porta lateral de
l'església prioral. Es redenomina l'actual plaça de Sant Joan amb el
nom de plaça del Dr. Cavero. Barranc de les Moreres, al tram del
barranc de les Moreres on hi ha el centre obert. Unanimitat.

11. S'ha aprovat la verifiació del text refós de les normes
subsidiàries de planejament pel que fa a l'ordenació de centres de
culte al nucli urbà. Vuit vots a favor (PDCAT i PP) i cinc abstencions
(ERC i PSC).

12. S'ha aprovat provisionalment el document únic de Protecció Civil
(DUPROCIM), que integra en un sol document tots els plans d'emergència
local gestionats per la Generalitat. Unanimitat.

13. S'han aprovat totes les mocions presentades al ple. Moció de
l'Associació Catalana de Municipis en defensa de les institucions
catalanes i dels seus representants electes (deu vots a favor de PDCAT
i ERC i tres abstencions de PSC i PP). Móció d'ERC per denominar plaça
de l'U d'Octubre l'espai de davant del teatre municipal. Finalment
s'ha acordat posar el nom d'Espai U d'Octubre, ja que tècnicament
aquest indret no és un vial (deu vots a favor de PDCAT i ERC, dos en
contra del PSC i una abstenció del PP). Moció del PSC per a exigir a
la Generalitat el deute pendent amb l'Ajuntament en concepte d'ajudes
a la gestió d'escoles bressol (unanimitat). Moció del PSC en defensa
del sistema públic de pensions (2 vots a favor i 11 abstencions).
Moció d'ERC per a revertir les liquidacions de l'IVA aplicades a
entitats culturals i mitjans de comunicació públics de Catalunya
(dotze vots a favor de PDCAT, ERC i PSC, i 1 abstenció del PP). Moció
d'ERC per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, per la
igualtat, contra la bretxa salarial, etc. (unanimitat). Moció conjunta
de CCOO i UGT de suport a les accions convocades el dia 8 de març amb
motiu del Dia Internacional de la Dona, per la igualtat, etc. (dotze
voits a favor del PDCAT, ERC i PSC, i una abstenció del PP).

14. No hi ha informes de presidència.

15. No hi ha precs i preguntes.